Dạ Tiệc Gây Quỹ: Annual Charity Dinner -Thứ Bảy 4/6 đã hết vé!


Dạ Tiệc Gây Quỹ Giúp Làng Mù tại Sốc Trăng Việt Nam

ĐÃ BÁN HẾT VÉ!!!

BAN TỔ CHỨC CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ ĐỒNG HƯƠNG.

Tất cả mọi đóng góp trên $2 được nhận biên lai để khai thuế, xin liên lạc Ban Tổ Chức:

Cảnh Vinh 0450 099 964

Mỹ Phước 0402 418 777