Chương trình tiền mặt cho các lon/chai đã sử dụng tại Victoria

Chương trình Container Deposit Scheme mới (CDS) của Chính phủ Victoria sẽ bắt đầu vào năm 2023, để việc trả lại các lon nước uống, chai và thùng carton đã được sử dụng để tái chế và giảm lượng rác thải của Victoria xuống một nửa.

Bộ trưởng Năng lượng, Môi trường và Biến đổi Khí hậu, bà Lily D’Ambrosio vào cuối tuần qua đã công bố thiết kế cuối cùng của kế hoạch, được 85% người tham gia ủng hộ trong các cuộc tham vấn trong cộng đồng.

Mọi người sẽ có thể trả lại lon, chai và thùng carton tại nhiều địa điểm khác nhau bao gồm trung tâm mua sắm, lái xe qua các kho thu gom, điểm trả hàng di động cho các sự kiện và lễ hội cộng đồng.

Các nhóm từ thiện, cộng đồng và thể thao cũng sẽ có tùy chọn vận hành các điểm thu gom container để gây quỹ thêm.

Chương trình sẽ tạo ra các cơ hội kinh tế và việc làm mới, với trách nhiệm điều hành chương trình được phân chia giữa người điều hành chương trình và các nhà khai thác mạng. Mô hình này được chọn sau khi phân tích chi tiết các chương trình hoạt động trên phạm vi quốc tế và giữa các tiểu bang để đảm bảo rằng Victoria có chương trình CDS tốt nhất có thể.

Các hợp đồng cho các vai trò Điều phối viên Chương trình và Nhà điều hành Mạng lưới sẽ được trao thông qua một quy trình đấu thầu mở sau khi luật đã được Quốc hội thông qua. Chính phủ cũng sẽ đảm bảo các vật liệu thu thập được thông qua chương trình được bán trên thị trường rộng rãi để tái sản xuất ở Victoria.

Chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp đồ uống và tái chế cũng như cộng đồng và lĩnh vực từ thiện khi luật được phát triển để đảm bảo rằng mọi người đều có thể tham gia một cách công bằng và hưởng lợi từ chương trình này.

Bộ trưởng Năng lượng, Môi trường và Biến đổi khí hậu, bà Lily D’Ambrosio cho biết: “Cộng đồng đang tìm kiếm Chương trình CDS dễ tiếp cận nhất, hoạt động tốt nhất cho Victoria. Khi xem xét thiết kế cuối cùng, chúng tôi đã đảm bảo rằng nó sẽ cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng cho tất cả người dân Victoria, khuyến khích thu hồi chất thải nhiều hơn và tạo ra các cơ hội việc làm mới”.

“Tất cả các tổ chức từ thiện và các nhóm cộng đồng có thể được hưởng lợi từ Chương trình  CDS. CDS cung cấp cho các tổ chức từ thiện, cộng đồng và thể thao những cách mới để gây quỹ, và tất cả người dân Victoria một cách dễ dàng để kiếm tiền trong khi dọn dẹp tiểu bang của chúng ta”.

Chương trình CDS của Victoria sẽ cung cấp một dòng nguyên liệu sạch có thể tái chế để tái sử dụng trong các sản phẩm mới thay vì đem đi chôn lấp hoặc gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho động vật hoang dã của chúng ta”. (NQ)