Chương trình bồi thường cho người Úc bị phản ứng phụ khi tiêm vắc-xin Covid-19

Chính phủ Morrison đã hoàn thiện các chi tiết của Chương trình yêu cầu đòi bồi thường vắc-xin COVID-19 sau khi tham vấn rộng rãi với các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh và cơ quan đứng đầu bảo hiểm để bảo đảm một Chương trình Quốc gia toàn diện.

Chương trình sẽ cung cấp cho người Úc khả năng tiếp cận nhanh chóng để được bồi thường cho các khiếu nại COVID-19 liên quan đến việc quản lý vắc-xin COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm (TGA) phê duyệt được phân phối thông qua một chương trình được Chính phủ Liên bang phê duyệt.

Tổng trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi Liên bang, ông Greg Hunt, cho biết Chương trình Yêu cầu đòi Bồi thường vắc-xin COVID-19 cung cấp sự bảo vệ cho những người Úc nhận vắc-xin COVID-19 đã được TGA phê duyệt, bất kể việc tiêm chủng đó xảy ra ở đâu.

“Các tác dụng phụ hoặc các biến cố bất lợi do tiêm chủng vắc-xin COVID-19 có thể xảy ra, nhưng hầu hết đều nhẹ và kéo dài không quá vài ngày. Các tác dụng phụ nghiêm trọng và đe dọa tính mạng là rất hiếm, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải cung cấp một mạng lưới an toàn để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng”, Tổng trưởng Hunt nói.

Tổng trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Người cao tuổi Liên bang, ông Greg Hunt.

“Nó cũng bảo đảm rằng các chuyên gia y tế quản lý vắc-xin sẽ có thể tiếp tục với vai trò quan trọng của họ trong việc triển khai vắc-xin với sự bảo đảm rằng chương trình sẽ cung cấp sự bảo vệ cho họ”.

Chương trình sẽ do Bộ Dịch Vụ Úc (Services Australia) quản lý và sẽ cung cấp cho người dân Úc một cánh cửa duy nhất để thực hiện một quy trình hành chính đơn giản và nhanh chóng để được bồi thường. TGA sẽ cung cấp hướng dẫn về các phản ứng có hại được công nhận như một phần của chương trình giám sát đã thiết lập của họ.

Từ ngày 6 tháng 9, những người Úc bị thương tật và mất thu nhập do vắc-xin COVID-19 của họ sẽ có thể đăng ký ý định yêu cầu đòi bồi thường của họ từ trang mạng của chương trình yêu cầu đòi bồi thường về vắc-xin COVID-19.

Chương trình sẽ chi trả các chi phí thương tích trên $5,000 do phản ứng bất lợi đã được chứng minh đối với việc chủng ngừa COVID-19. Các yêu cầu đòi bồi thường sẽ được đánh giá bởi các chuyên gia độc lập và bồi thường được trả dựa trên các khuyến nghị.

Chi phí bồi thường theo Chương trình này sẽ do Chính phủ Liên bang tài trợ hoàn toàn và được thiết kế để giúp một số ít người không may gặp phản ứng có hại từ mức độ trung bình đến đáng kể với vắc-xin COVID-19.

Chương trình bồi thường vắc-xin COVID-19 sẽ được trả lùi lại đến tháng 2 năm 2021 và cung cấp cho người Úc một lựa chọn thay thế, hành chính để yêu cầu đòi bồi thường, thay vì một quy trình tòa án phức tạp và tốn kém.

Những người Úc được tiêm vắc xin COVID-19 và có một biến cố bất lợi, được khuyến khích báo cáo cho bác sĩ của họ, người có thể cung cấp thông tin cho TGA để bảo đảm những sự kiện đó được đưa vào báo cáo của TGA. (NQ)