Chính phủ Victoria công bố Nội các mới


Chính phủ tiểu bang Victoria đã công bố Nội các mới sau khi chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm nay Thứ Hai 27/6 sau khi 4 Bộ trưởng cao cấp “ra đi” vào tuần trước.

Steve McGhie, Anthony Carbines, Ros Spence, Shaun Leane, Ben Carroll, Colin Brooks, Danny Pearson, Melissa Horne, Gabrielle Williams, Steve Dimopoulos, Gayle Tierney, Lizzie Blandthorn, Natalie Hutchins, Tim Pallas, Daniel Andrews, Linda Dessau, Jacinta Allan, Jaclyn Symes, Lily D’Ambrosio, Harriet Shing, Jaala Pulford, Ingrid Stitt and Mary-Anne Thomas. Hình AAP

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng giao thông, bà Jacinta Allan thay thế cho ông James Merlino làm Phó thủ hiến, để trở thành người phụ nữ thứ hai giữ vai trò này trong lịch sử của tiểu bang.

Nội các đã bị “rung chuyển” bởi sự từ chức của các Bộ trưởng James Merlino, Martin Foley, Lisa Neville và Martin Pakula vào ngày Thứ Sáu trước đó.

Bà Mary Anne Thomas nay là Bộ trưởng Y tế, là Bộ trưởng thứ tư trong 4 năm.

Trong số 5 Bộ trưởng mới của Nội các, ông Colin Brooks đã trở thành Bộ trưởng về bảo vệ trẻ em và các dịch vụ gia đình và Bộ trưởng về người khuyết tật, người già và người chăm sóc.

Dân biểu Pascoe Vale, bà Lizzie Blandthorn là Bộ trưởng kế hoạch và đã đảm nhận vai trò quản lý hoạt động kinh doanh của Chính phủ tại Hạ viện.

Dân biểu Oakleigh, ông Steve Dimopoulos đã trở thành Bộ trưởng về du lịch, thể thao, các sự kiện lớn và Bộ trưởng các ngành công nghiệp sáng tạo, thay thế cho ông Pakula.

Dân biểu miền Đông Victoria, Harriet Shing đã thay thế cho bà Mary-Anne Thomas trong Đầu tư bình đẳng và phát triển khu vực.

Dân biểu Carrum Sonya Kilkenny đã trở thành Bộ trưởng Tu chính, công lý thanh niên, hỗ trợ nạn nhân cũng như câu cá và chèo thuyền.

Tất cả, 22 Bộ trưởng, trong đó có 14 người phụ nữ, sẽ thành lập Nội các mới.

Thủ hiến Daniel Andrews nói: “Nội các này hiện đã tốt và thực sự là một nửa nữ giới và tôi nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời, đúng hạn và chính xác là những gì mà chúng ta đang có”. (NQ)