27/6: Úc ghi nhận 23 tử vong & 24,080 trường hợp mới


Bộ Y tế các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc vào ngày hôm nay đã báo cáo 23 trường hợp tử vong do COVID-19 cùng với 24,080 trường hợp mới và 3,133 người phải nhập viện vì virus. Hiện có 111 người trong khu ICU, tăng thêm 5 bệnh nhân so với ngày hôm qua.

NSW – 11 tử vong, 6,862 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 1,507 người, với 55 người trong ICU.

Victoria – 1 tử vong, 6,305 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 459 người, với 26 người trong ICU.

Lãnh thổ phía Bắc – 0 tử vong, 209 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 17 người, với 1 người trong ICU.

Queensland – 0 tử vong, 3,260 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 542 người, với 8 người trong ICU.

Nam Úc – 6 tử vong: 2,137 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 210 người, với 9 người trong ICU.

Tasmania – 0 tử vong, 798 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 45 người, với 3 người trong ICU.

Tây Úc – 5 tử vong, 3,434 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 234 người, với 8 người trong ICU.

ACT – 0 tử vong, 927 trường hợp mới. Trong bệnh viện: 119 người, với 1 người trong ICU. (NQ)