Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chính phủ Liên bang sẽ không can thiệp vào luật đại dịch VIC, theo Thủ tướng Úc


Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison nói rằng Chính Phủ Liên Bang sẽ không can thiệp để ngăn cản luật chống đại dịch gây tranh cãi của Chính phủ Andrews được thông qua tại Quốc hội Tiểu bang.

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài Radio 3AW vào hôm nay Thứ Sáu 12/11, ông Morrison sẽ không bình luận về việc ông có tin rằng dự luật này là phi dân chủ hay không, nhưng ông nói rằng đó là vấn đề của Quốc hội Victoria.

Tuy nhiên, ông nói rằng đã đến lúc các chính phủ ngừng nói với mọi người những gì cần phải làm.

“Vào thời điểm mà mọi người đều mở cửa và tiến lên phía trước, tôi có thể hiểu được sự thất vọng khi các chính phủ đang tìm cách tham gia nhiều hơn vào cuộc sống của (mọi người)”, ông nói.

“Trong Chính phủ Lliên bang, chúng tôi đang đi theo hướng ngược lại”.

Ông Morrison cho biết vai trò của ông không phải là thuyết trình cho các tiểu bang khác, nhưng kế hoạch quốc gia đã được đưa ra để cho phép các tiểu bang mở cửa một cách an toàn.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục với nó và không nên kiểm soát nhiều hơn cuộc sống của mọi người”. (NQ)