6/11: Biểu tình lớn tại Melbourne CBD chống Luật đại dịch và bắt buộc tiêm vắc-xin COVID

Hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường phố Melbourne vào hôm nay Thứ Bảy 6/11 để phản đối Luật  đại dịch do Chính quyền Victoria đề xuất và các quy định bắt buộc tiêm chủng vắc-xin COVID-19.