Chính phủ công bố thêm hàng nghìn gói dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người Úc lớn tuổi

Thêm 10,000 người Úc lớn tuổi hơn sẽ nhận được sự hỗ trợ của người đóng thuế, để ở lại nhà của họ lâu hơn, như một phần của khoản đầu tư $1 tỷ đôla trong bản cập nhật ngân sách vào tuần này.

Những điểm chính:

• Khoảng 102,000 người hiện đang chờ đợi gói chăm sóc tại nhà

y ban Hoàng Gia về Chăm sóc Người cao niên nghe nói rằng một số người đã chết trong khi chờ đợi gói chăm sóc

• Chính phủ cho biết khoảng 195,000 người sẽ được chăm sóc tại nhà vào Tháng 6 Năm 2021

Chính phủ Liên bang sẽ sử dụng Triển vọng Kinh tế và Tài chính giữa năm (MYEFO) để giảm danh sách chờ đợi chăm sóc tại nhà, đây là một trong những khuyến nghị chính trong báo cáo tạm thời của Ủy ban Hoàng Gia về chăm sóc người lớn tuổi.

Ngân sách Liên bang, được chuyển giao vào Tháng 10, đã được cấp $1.6 tỷ đôla cho thêm 23,000 gói dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Khoảng 152,000 người hiện đang được chăm sóc tại nhà nhưng dữ liệu chính thức mới nhất cho thấy hơn 102,000 người hiện đang chờ một gói chăm sóc mà họ đã được phê duyệt.

Ủy ban mô tả danh sách chờ đợi này là một “hệ thống phân biệt đối xử và độc ác” và nhận thấy một số lượng “đáng báo động” về những người Úc lớn tuổi chết trong khi chờ đợi, hoặc bị buộc phải đưa vào các cơ sở chăm sóc người cao niên sớm hơn.

“Trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào Tháng 6 Năm 2018, hơn 16,000 người đã chết khi chờ đợi một gói chăm sóc”, Ủy ban viết trong báo cáo tạm thời.

“Chúng tôi coi điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Kể từ khi báo cáo đó được công bố vào cuối năm ngoái, Chính phủ đã chi hơn $3.3 tỷ đôla để phát hành thêm 50,000 gói dịch vụ chăm sóc tại nhà, nhưng nó hầu như không đưa vào danh sách chờ đợi.

Các địa điểm mới được công bố có chi phí đến $850 triệu đôla, phần còn lại của kinh phí được chi cho các biện pháp khác bao gồm Ứng phó Quốc gia về COVID-19 và các dịch vụ sức khỏe tâm thần và quan hệ.

Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison bảo vệ hồ sơ của Chính phủ, cho biết rằng họ tiếp tục ưu tiên tài trợ cho các gói dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết nhiều thách thức trong việc chăm sóc người lớn tuổi, không chỉ bằng cách tăng cường tài trợ mà còn cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế để cải thiện thể chất và tinh thần cho những người Úc lớn tuổi”.

“Chúng tôi đã cung cấp thêm 10,000 gói dịch vụ chăm sóc tại nhà tại MYEFO mỗi năm trong 3 năm qua”.

“Cam kết này vẫn tiếp tục”.

Chính phủ cho biết, sẽ tăng số người được chăm sóc tại nhà lên khoảng 195,000 người vào giữa năm tới. (NQ)