CĐNVTD/NSW: Xin quỹ trợ giúp Nạn Nhân Bạo Hành trong Gia Đình (Domestic Violence Grant)

Kính Gửi Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý đồng hương,

BCH CĐNVTD NSW nhận thấy bạo hành gia trình là một vấn nạn cần được quan tâm, nhất là trong thời gian lockdown như hiện nay. Các nạn nhân bị bắt buộc tiếp xúc thường xuyên hơn với người bạo hành trong chính ngôi nhà của mình. Từ đó, họ dễ bị xâm phạm và bị ngược đãi hơn. Sự cách ly tạo thêm nhiều áp lực tâm lý cho nạn nhân, và các em nhỏ khi không được đi học hoặc tiếp xúc với bạn bè trong mùa dịch.

Chúng tôi đã vận động chương trình giúp đỡ các nạn nhân bị bạo hành và đã xin được quỹ tài trợ từ Club Cabravale Digger. Tổng số tài trợ là $25,600 bao gồm các dịch vụ giúp đỡ, tư vấn, và các khóa học online. Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự đóng góp của cô Stephanie Trần – Phó Chủ Tịch Kế Hoạch trong việc nộp đơn xin tài trợ. Tuy nhiên, do thời gian chúng tôi đảm nhiệm vai trò của BCH không còn bao lâu nữa, vì vậy sẽ không cho phép chúng tôi thực hiện các mục tiêu theo đúng kế hoach chương trình đã đề ra. Các nhân viên của văn phòng xã hội Cộng Đồng sẽ thay thế đảm nhận công tác này khi chúng tôi mãn nhiệm.

Chúng tôi luôn cố gắng kết nối các tổ chức phi chính phủ, trường học, chính giới, và các doanh nghiệp tư nhân để thực hiện các chương trình công tác xã hội. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ người Việt tại NSW trong các lĩnh lực giúp cải thiện cuộc sống qua những hành động thực tế. Hy vọng các hoạt động của Ban Chấp Hành có thể giúp đỡ quý đồng hương trong mùa dịch này.

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ Tịch CĐNVTD/NSW