Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

CBA đặt lệnh đóng băng việc bán nhà bắt buộc bởi ảnh hưởng COVID

Ngân hàng lớn nhất của Úc sẽ thực hiện việc đóng băng về bán nhà cưỡng bức đối với những khách hàng đã không trả được nợ do đại dịch COVID-19.

Ngân hàng Commonwealth (CBA) sẽ đóng băng việc bán nhà cưỡng bức đối với những khách hàng đã không trả được nợ cho khoản vay của họ vì tình trạng tài chính do đại dịch Coronavirus gây ra.

Ngân hàng đã bắt đầu tạm hoãn việc bán nhà bắt buộc cho đến tháng 9 năm 2021, đối với những khách hàng đã truy cập chương trình trì hoãn khoản vay COVID-19 và vẫn không thể tiếp tục trả nợ bình thường.

Trong một email giữa CBA và Tư vấn Tài chính Úc Châu (FCA), ngân hàng xác nhận những khách hàng vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng về sức khỏe sẽ chắc chắn ở lại nhà của họ trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Banking royal commission: Commonwealth Bank chief Matt Comyn admits  complacency fuelled greed, failures that hurt customers | PerthNow

Giám đốc Ngân hàng về Bán lẻ của CBA, Angus Sullivan, cho biết rằng ngân hàng hiểu rằng một số khách hàng vẫn lo lắng về sự bất ổn đang diễn ra khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với việc đóng băng về trục xuất được thiết kế để cho người vay có nhiều thời gian đánh giá tình hình tài chính của họ.

“Điều này có nghĩa là bất kỳ khách hàng nào trả nợ đầy đủ trong 12 tháng trước khi bắt đầu trì hoãn khoản vay mua nhà, sẽ có thể ở trong nhà của họ cho đến tháng 9 năm 2021, ngay cả khi họ đang gặp khó khăn để quay trở lại việc trả nợ, và  họ đồng ý làm việc với chúng tôi”, ông Sullivan cho biết trong email của mình với giám đốc điều hành FCA Fiona Guthrie.

“Điều này sẽ mang đến cho những khách hàng này cơ hội đứng lên trở lại, tự tin rằng họ có thể ở trong nhà của mình trong dịp Giáng Sinh này và sang năm sau”.

Bà Guthrie đã vận động cho một lệnh cấm bán nhà cưỡng bức trong toàn ngành trong thời kỳ đại dịch, và lưu ý rằng cần phải thực hiện nhiều hơn nữa để đảm bảo người Úc có thể ở trong nhà của họ.

Bà Guthrie nói: “Những trường hợp bất thường đòi hỏi phải có những biện pháp đặc biệt”.

“Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn thấy là những người bị đuổi ra khỏi nhà của họ”.

Commonwealth Bank Home Loan Special Offers – Smart Search Mortgages

Bà Guthrie cũng cho biết, ngành ngân hàng sẽ cần triển khai nhiều giải pháp hơn để hỗ trợ các nhu cầu khác nhau của khách hàng vẫn bị ảnh hưởng bởi virus.

Vào đầu đại dịch, ngành ngân hàng của Úc đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cho phép khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính có thể tạm ngưng hoàn trả khoản vay của họ trong tối đa 6 tháng.

Thời gian trì hoãn, kết thúc vào tháng 10, sẽ cho phép khách hàng cho vay được “đóng băng” nợ cho đến tháng 3 năm 2021.

CBA là ngân hàng duy nhất trong số 4 ngân hàng lớn thực hiện việc đóng băng về bán nhà cưỡng bức.

Bà Guthrie cho biết, những người Úc bị ảnh hưởng về tài chính có thể tiếp cận hỗ trợ từ Đường dây Trợ giúp Nợ Quốc gia theo số 1800 007 007. (NQ)