Câu hỏi tàn bạo mà Thủ tướng Morrison từ chối trả lời


Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison cuối cùng đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn của bà Leigh Sales từ đài ABC trong tuần cuối cùng Bầu cử Liên bang nhưng có một câu hỏi mà ông nói rằng ông sẽ không dự tính.

Ông Scott Morrison và bà Leigh Sales cuối cùng đã “đối đầu” với nhau trong Chương Trình 7.30, khi chỉ còn vài ngày nữa trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Người dẫn chương trình ABC, bà Sales đã hỏi Thủ tướng về Chương trình Hưu bổng Mua nhà mới của Liên đảng sau khi các nhà phê bình cho rằng kế hoạch giảm bớt căng thẳng đối với những người mua nhà đầu tiên nhưng trên thực tế sẽ làm tăng giá nhà.

Nhưng có một câu hỏi, về tương lai của mình, mà ông Morrison từ chối đưa ra. “Tôi không nghĩ đến điều đó”, ông nói với người dẫn chương trình.

Câu hỏi mà ông Morrison sẽ không trả lời

Ông Morrison đã né tránh câu hỏi về khả năng có một Quốc hội “treo” và từ chối cho biết là ông có từ chức nếu Liên đảng thua cuộc trong cuộc bầu cử hay không.

“Đến Chủ Nhật này, nếu Liên đảng thua cuộc, chúng ta có thể coi đó là ông sẽ từ chức với tư cách là người lãnh đạo không?”, bà Sales hỏi.

Ông Morrison, người đã từng tự hào về bản thân trong quá khứ vì đã nghĩ đến tương lai, cho biết ông không suy đoán về các thất bại trong cuộc bầu cử diễn ra trong 5 ngày tới.

“Tôi không nghĩ đó là một kịch bản”, ông nói, khi bà Sales hỏi vế vấn đề Quốc hội “treo” (không có kết quả).

“Ông có sẵn sàng đứng sang một bên để trao cho một nhà lãnh đạo mới một phương tiện mới và cơ hội đàm phán với những người đó để giữ Liên đảng trong chính phủ không?”, bà hỏi.

“Không, tôi không suy đoán về những tình huống này, bà Leigh. Vì kịch bản của tôi, kịch bản mà nhóm của tôi đang thực hiện là không để có một Quốc hội suy yếu”, Thủ tướng trả lời.

“Để không có một chính phủ phải thương lượng để tồn tại hàng ngày. Nếu tôi phải làm điều đó, bà Leigh, trong 3 năm qua, Úc sẽ không ở vị thế mạnh hơn ngày nay. Chúng ta sẽ ở một vị trí yếu hơn. Mọi người sẽ tệ hơn. Tôi muốn tránh điều đó”. (NQ)