Các dịch vụ Cảnh sát VIC bị ảnh hưởng vì việc kiểm dịch ở khách sạn & biên giới

Với 1,500 nhân viên cảnh sát được triển khai để hỗ trợ các kiểm dịch khách sạn và tại biên giới Victoria/New South Wales, Cảnh sát Victoria cho biết nguồn lực của họ đang bị ‘căng ra’ và một số dịch vụ bị cắt giảm.

Thông báo được đưa ra khi Victoria ghi nhận 6 trường hợp Coronavirus mới trong kiểm dịch khách sạn, khi mà chuỗi ngày 0-0 tại địa phương vẫn tiếp tục 19 ngày vào ngày Thứ Hai 25/1.

Cảnh sát Victoria đang đình chỉ hoặc phải đóng cửa một số hoạt động tại vài đồn cảnh sát, chẳng hạn như dịch vụ tại quầy tiếp khách, trong khi các cảnh sát đang thực hiện các dịch vụ khác.

Lực lượng Cảnh sát không thể nói có bao nhiêu đồn cảnh sát bị ảnh hưởng và đề nghị các thành viên của công chúng sử dụng đường dây Hỗ trợ Cảnh sát nếu có thể được.

Ông Wayne Gatt, Thư ký của Hiệp hội Cảnh sát Victoria, cho biết một số lượng “đáng kể” các nhân viên cảnh sát đã được chuyển sang các nhiệm vụ khác và chắc chắn sẽ có ảnh hưởng.

Ông Gatt nói: “Chúng tôi biết, ví dụ, các thành viên của đội tuần tra đường cao tốc đã bị hạn chế nghiêm trọng trong khả năng thực hiện công việc như bình thường”.

“Chúng tôi hiểu một số hiện trường vụ án của chúng tôi và một số đơn vị điều tra tội phạm của chúng tôi đã bị giảm năng lực để điều tra tội phạm”.

Ông nói rằng các nhân viên cảnh sát ở tuyến đầu đã bị “bỏ lại” vì các nhiệm vụ chung, do đó, chịu áp lực đáng kể.

Ông Gatt nói, dịch vụ tại quầy tiếp khách để giúp đỡ công chúng tại các đồn cảnh sát là một vai trò quan trọng và thiết yếu.

“Cộng đồng cần một nơi nào đó để đến khi họ gặp khủng hoảng”, ông nói.

“Quả thực là nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, nhiều nạn nhân cần hỗ trợ khi đến quầy tiếp khách của đồn cảnh sát mọi lúc”.

Bộ trưởng Năng lượng Victoria Lily D’Ambrosio cho biết, chỉ có các dịch vụ tiếp khách tại đồn cảnh sát đang bị hạn chế.

“Mọi đồn cảnh sát đều mở cửa và ở đó để phục vụ cộng đồng”, bà nói.

“Không có gì thay đổi cả”. (NQ)