BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Tư 15/9

     Ngày hôm nay NSW sẽ đạt được cột mốc 80% người dân đã chủng ngừa liều đầu tiên. Đây là một thành tựu tuyệt vời và chúng ta đang thực hiện rất  tốt.

     Hiện nay chúng ta đã đạt được mức 47.5% đã được chủng ngừa đầy đủ. Xin cảm ơn đến cộng đồng. Xin quý vị khuyến khích bạn bè và gia đình của mình và đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay, qua trang mạng nsw.gov.au

     NSW đã ghi nhận 1,259 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có 12 người đã tử vong.

     Chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta sẽ đạt tới các chỉ tiêu về chủng ngừa, nhưng chúng ta vẫn còn những việc cần làm. Để giữ cho gia đình của quý vị được an toàn, xin quý vị nhớ tuân thủ các lệnh y tế và biết được các hạn định luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

     Kể từ tối hôm nay lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ tại các Khu vực Chính quyền Địa phương cần quan tâm.

     Tất cả chúng ta đều nên mong đợi sự tự do một khi đạt được mức 70% đã chủng ngừa đủ hai liều, nhưng các tự do này sẽ không trải rộng đến những người nào không chủng ngừa.

     Có sự ổn định số ca nhiễm trong các Khu vực Chính quyền Địa phương cần quan tâm, nhưng chúng ta cần tiếp tục tuân thủ các lệnh y tế công cộng và thúc đẩy việc nâng cao mức chủng ngừa.

     Đã có phát hiện siêu vi trong hệ thống nước thải tại Young (Khu vực Y tế Địa phương Murrumbidgee) và có một ca nhiễm đã được ghi nhận. Xin quý vị hãy cảnh giác để phát hiện các triệu chứng. Chúng tôi kêu gọi bất cứ ai mà có các triệu chứng dù nhẹ hãy đi xét nghiệm ngay.

     COVID-19 thể hiện sự đe dọa đáng kể đối với các thai phụ. Nếu quý vị đang có thai, đang cho con dùng sữa mẹ hoặc đang tìm cách thụ thai thì vẫn an toàn để được chủng ngừa. Các thuốc chủng ngừa đã được thử nghiệm rộng rãi. Thuốc chủng ngừa không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và cũng không gia tăng nguy cơ sẩy thai và các dị tật bẩm sinh.

     Những người không chủng ngừa sẽ có thể gây lây lan dịch bệnh một cách dễ dàng hơn. Việc chủng ngừa không những chỉ bảo vệ cho quý vị -mà còn giúp bảo vệ những người thân yêu và cộng đồng của quý vị.