BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Sáu 20/8

NSW đã ghi nhận 644 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là đã có bốn (4) người tử vong.

 • Việc phong tỏa tại Greater Sydney sẽ gia hạn cho đến cuối tháng Chín. Quý vị bắt buộc phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài trừ khi đang tập thể dục.

Kể từ thứ Hai ngày 23 tháng Tám, các luật lệ phụ trội sau đây sẽ áp dụng cho các cư dân và thương nghiệp tại các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm:

 • Lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng (ngoại trừ các công nhân viên được cấp phép, các vụ cấp cứu hoặc cần chăm sóc y tế), lệnh giới nghiêm này nhằm để giảm sự đi lại của giới trẻ.
 • Việc tập thể dục ngoài trời sẽ giới hạn chỉ còn một giờ mỗi ngày.
 • Các cơ sở bán lẻ sau đây phải đóng cửa trừ khi bán hàng trực tuyến và người mua đến nhận hàng (click and collect), gồm có: các trung tâm bán cây cối/vật liệu vườn tược và bán cây con, nơi cung cấp vật liệu văn phòng, nơi cung cấp vật liệu kim loại và vật liệu xây cất, nơi cung cấp vật liệu thiết kế cảnh quan, nơi cung cấp vật liệu/sản phẩm nông nghiệp, và nơi cung cấp sản phẩm dành cho thú nuôi (những người thợ ngành nghề thì được phép đến mua trong tiệm khi thích ứng).
 • Tất cả các cuộc thi kiểm tra và các hoạt động liên quan đến giáo dục hoặc phát triển chuyên môn đều sẽ chuyển qua trực tuyến, ngoại trừ kỳ thi HSC. Vào một thời điểm thích hợp, chính quyền sẽ cung ứng thêm thông tin về kế hoạch giáo dục.

Sẽ có các hạn chế mới sau đây đối với những nơi làm việc và các công nhân viên được cấp phép mà từ các khu vực chính quyền địa phương cần quan tâm:

 • Các nhân viên giữ trẻ và nhân viên hỗ trợ người khuyết tật, mà sinh sống hoặc làm việc tại các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm thì phải có liều chủng ngừa đầu tiên trước ngày hoặc vào ngày 30 tháng Tám;
 • Các công nhân viên đã được cấp phép mà làm việc bên ngoài khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm của họ thì chỉ được phép làm việc nếu địa điểm làm việc của họ có áp dụng việc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, hoặc họ đã có liều chủng ngừa đầu tiên trước ngày hoặc vào ngày 30 tháng Tám.
 • Kể từ thứ Bảy ngày 28 tháng Tám, tất cả công nhân viên đã được cấp phép từ các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm đều phải đem theo một giấy phép từ Service NSW cho biết rằng họ là công nhân viên được cấp phép và không thể làm việc tại nhà; và
 • Kể từ thứ Bảy ngày 28 tháng Tám, bất cứ ai đi vào làm việc tại một khu vực chính quyền địa phương cần quan tâm thì phải đem theo một giấy phép (worker permit) do Service NSW cấp.

Công nhân viên từ khu vực chính quyền địa phương Canterbury-Bankstown, Cumberland và Fairfield sẽ không còn phải xét nghiệm COVID-19 trong 72 giờ trước khi đi làm việc bên ngoài khu vực chính quyền địa phương của họ.

 • Xin quý vị đừng gửi con em mình đến nhà trẻ hoặc đến trường, trừ khi quý vị nhất định phải làm vậy vì không còn cách nào khác.
 • Các cuộc hẹn ưu tiên chủng ngừa Pfizer hiện có sẵn trong tuần này và tuần sau cho tất cả những người từ 16-39 tuổi ngụ tại các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm. Xin quý vị vui lòng đi chủng ngừa. Để đặt hẹn, hãy vào trang mạng: Priority COVID-19 vaccination booking for 16 to 39 year-olds | NSW Government
 • Nếu quý vị không có lý do chính đáng mà lại đi vào hoặc đi ra khỏi một khu vực cần quan tâm, thì quý vị sẽ bị phạt và cũng sẽ phải tự cách-ly. Hai hệ thống giấy phép thêm nữa sẽ được áp dụng vào tuần sau để những người làm công việc thiết yếu có thể ra vào các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm.
 • Chúng tôi hiểu rằng việc này sẽ rất khó khăn cho tất cả mọi người khắp NSW, nhưng chúng ta cần hợp tác với nhau để ngăn chận việc lây nhiễm, và chấm dứt các vụ nhập viện và tử vong. Chúng ta có thể vượt qua lần này. Chúng ta cần các biện pháp phụ trội này để bảo vệ chính mình và những người thân yêu của mình.