BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Năm 9/9

      NSW đã ghi nhận 1,405 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có 6 người đã tử vong.

      Có hơn 107,000 người đã đi chủng ngừa vào ngày hôm qua, đây là một kết quả thật tốt đẹp.

Có hơn 42.5% dân số NSW đã chủng ngừa đầy đủ, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục. Xin quý vị hãy đi chủng ngừa liều đầu tiên và liều thứ nhì càng sớm càng tốt. Hãy đặt hẹn ngay hôm nay qua trang mạng nsw.gov.au

      Lệnh bắt buộc ở nhà đối với người lớn đã nhận đủ hai liều chủng ngừa COVID-19 sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày thứ Hai sau khi NSW đạt được mức chỉ tiêu là 70% dân số được chủng ngừa đủ hai liều. Các trường học vẫn sẽ mở cửa lại vào ngày 25 tháng Mười.

      Kể từ ngày thứ Bảy 11 tháng Chín, lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ ở một số vùng xa (regional) mà có nguy cơ thấp và đã không có ca nhiễm COVID nào trong ít nhất 14 ngày. Nhớ đảm chắc quý vị biết được các hạn định luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

      Chúng tôi vẫn quan ngại về các khu vực đã nêu ra trước đây tại vùng Tây và Tây Nam Sydney, nhất là tại các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) Cum-berland, Canterbury Bankstown và Liv-erpool. Xin cảm ơn đến tất cả mọi người ngụ tại các khu vực cần quan tâm.

      Chúng tôi cũng nhận thấy có sự gia tăng các ca nhiễm tại khu vực Nội thành phía Tây, kể cả Glebe, Waterloo, và Marrick-ville. Xin quý vị vui lòng đi chủng ngừa và theo dõi xem có các triệu chứng.

      Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người tại vùng xa (regional) của NSW hãy luôn cảnh giác và đi chủng ngừa, nhất là tại vùng Central Coast và Wollongong, nơi có sự gia tăng các ca nhiễm.

      Vào bất cứ giai đoạn nào, nếu có sự gia tăng đột ngột các ca nhiễm, chúng tôi có thể phải áp dụng trở lại các hạn chế để giữ cho cộng đồng được an toàn.

      Có một ánh sáng cuối đường hầm và có nhiều điều mà chúng ta mong đợi. Cùng nhau chúng ta có thể đạt tới một tầm mức tự do. Việc đi chủng ngừa là mấu chốt cho sự thành công của chúng ta.