BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Hai 9/8

     NSW đã ghi nhận 283 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Có ít nhất 64 ca là lây nhiễm trong cộng đồng.

     Lệnh bắt buộc ở nhà sẽ được áp dụng tại Khu vực Chính quyền Địa phương Tamworth kể từ 5 chiều hôm nay cho đến ngày Thứ Ba 17 tháng Tám.

     Chúng tôi yêu cầu mọi người đừng tìm kiếm các ngoại lệ đối với luật lệ, mà hãy đảm chắc mình tuân thủ với các luật lệ đó để chúng ta khỏi thấy các ca nhiễm COVID-19 thêm nữa trong cộng đồng.

     Một ca nhiễm đã được ghi nhận vào đêm qua tại khu vực Byron. Tất cả mọi người tại khu vực này hãy cách ly ngay lập tức và đi xét nghiệm COVID-19 nếu có các triệu chứng nào dù là nhẹ nhất.

     Vì có sự gia tăng lây nhiễm cộng đồng trong những ngày gần đây, 12 khu dân cư trong Khu vực Chính quyền Địa phương Penrith (LGA) được xếp vào khu vực cần quan tâm, cùng với 8 khu vực chính quyền địa phương đã được nêu ra trước đây, và có áp dụng các hạn chế thêm nữa. Các khu vực này là Caddens, Claremont Meadows, Colyton, Erskine Park, Kemps Creek, Kingswood, Mount Vernon, North St Marys, Orchard Hills, Oxley Park, St Clair, và St Mary’s.

     Những người trong các khu vực này chỉ được mua sắm thực phẩm hoặc hàng hóa và dịch vụ và đi tập thể dục trong vòng 5km cách nhà của họ. Quý vị không thể đến các khu vực khác để làm việc trừ khi quý vị là nhân viên đã được cấp phép. Muốn biết chi tiết đầy đủ của các hạn chế phụ trội, xem trang mạng www.nsw.gov.au

     Xin vui lòng đi chủng ngừa – việc chủng ngừa giúp quý vị giảm được nguy cơ bị nhập viện và tử vong vì COVID-19, và cũng giảm nguy cơ quý vị lan truyền siêu vi này cho những người thân yêu của mình.

     Dòng delta của siêu vi lây lan từ người này qua người khác một cách thật dễ dàng. Nếu một người trong nhà của quý vị mắc phải COVID-19, thì có khả năng tất cả mọi người trong nhà sẽ bị nhiễm. Điều quan trọng là quý vị nên đi chủng ngừa sớm và tự cách ly một cách thích đáng.