Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

BỘ Y TẾ NSW: Những điểm chính ngày Thứ Ba 14/9

     NSW đã ghi nhận 1,127 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có hai người đã tử vong.

     Hiện nay đã có 8.2 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng tại NSW. 78,8% dân số trên 16 tuổi đã nhận được một liều chủng ngừa, 46,5% đã được chủng ngừa đầy đủ. Đây thật là các con số đáng khích lệ. Xin vui lòng khuyến khích bạn bè và gia đình của quý vị và đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay, qua trang mạng nsw.gov.au

     Đã có phát hiện các mảnh siêu vi trong hệ thống nước thải tại Young (Khu vực Y tế Địa phương Murrumbidgee) và không có ca nhiễm đã được biết. Xin quý vị hãy cảnh giác.

     Các ca nhiễm tiếp tục xảy ra hầu hết tại vùng Tây và Tây Nam Sydney.

Các khu vực cần được quan tâm nhất của Sydney là Auburn, Greenacre, Bankstown, Liverpool, Merrylands, Punchbowl, Riverwood, Yagoona, Condell Park và St Clair. Xin quý vị nhớ tuân thủ các hạn định luật lệ nhằm ngăn ngừa COVID.

     Chúng tôi kêu gọi bất cứ ai dù có triệu chứng nhẹ cũng nên đi xét nghiệm ngay.

     Các hạn định mới đã được đưa ra tại vùng Yass ngay hôm nay để bảo vệ cộng đồng. Lệnh bắt buộc ở nhà được áp dụng trong hai tuần.

Nhớ đảm chắc quý vị biết được các hạn định luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

     Các ca nhiễm không gia tăng nhanh so với trước kia, nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận.

     Chủng ngừa là mấu chốt để giúp chúng ta thoát ra khỏi đợt bùng phát này và chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan để hướng tới việc hỗ trợ những người yếu thế. Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau.