Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

AEC: 2 Triệu người Úc đã bỏ phiếu sớm khi Thủ tướng hứa thay đổi


Giai đoạn nước rút cuối cùng của cuộc Bầu cử Liên bang đã diễn ra một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, khi có hơn 2 triệu người Úc đã bỏ phiếu sớm.

Còn 8 ngày nữa mới đến cuộc bầu cử nhưng khoảng 2 triệu người Úc đã có quyết định.

Theo Ủy ban Bầu cử Úc (AEC) thì 2.16 triệu người đã bỏ phiếu.

Kể từ Thứ Hai, 1.3 triệu người đã trực tiếp bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu sớm. 882,000 người khác đã gửi lại phiếu bầu qua bưu điện.

Con số đó có thể tăng lên gần 2.5 triệu nếu số người Úc yêu cầu lá phiếu qua bưu điện gửi lại.

Sự gia tăng nhanh chóng trong số cử tri bỏ phiếu sớm năm 2019 đã dẫn đến việc một Ủy ban Quốc hội đề xuất thời gian của cuộc bỏ phiếu sớm được cắt giảm từ 3 tuần xuống chỉ còn 12 ngày.

Nhưng điều đó dường như không ngăn được những cử tri đã có quyết định của mình.

Sự gia tăng, có thể được kết hợp với nghiên cứu nội bộ của Đảng Tự do và các cuộc thăm dò dư luận bên ngoài, có thể là lý do đằng sau hành động của Thủ tướng Scott Morrison vào sáng Thứ Sáu.

Phát biểu tại Chisholm, ông Morrison hứa với cử tri rằng ông sẽ thay đổi cách “máy ủi sập” của mình.

Ông đổ lỗi cho đại dịch về cách ông tiếp cận vai trò của mình và hứa rằng những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước.

“Khi chúng ta bước vào giai đoạn tiếp theo ở phía bên kia của cuộc bầu cử này, tôi biết rằng có những thứ sẽ phải thay đổi theo cách tôi làm mọi việc”, ông Morrison nói trong một khoảnh khắc vui vẻ.

“Bởi vì chúng ta đang chuyển sang một thời điểm khác”.

Sự thay đổi hùng biện ở giờ thứ 11 được thiết lập để xác định tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử của ông Morrison.

Thủ tướng hy vọng sẽ có đủ số cử tri còn lại để “kéo” ông vượt qua. (NQ)