Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

ABS: Số người Úc chết tăng 16% trong năm nay


Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng số ca tử vong đã được ghi nhận thêm 10,757 người so với mức trung bình lịch sử của 5 năm từ 2015-2019, tăng 16.6%, dữ liệu mới cho thấy.

Tổng số ca tử vong được đăng ký COVID-19 theo độ tuổi và giới tính

Cả bác sĩ và nhân viên điều tra đều tử vong được đăng ký trước ngày 31 tháng 7 năm 2022

Nguồn ABS

Tử vong do sa sút trí tuệ bao gồm cả bệnh Alzheimer cao hơn 20.5% so với mức trung bình cơ bản trong năm tính đến tháng 5, tử vong do ung thư cao hơn 6% so với mức trung bình và tử vong do bệnh tiểu đường tăng 20%.

Dữ liệu từ Sở Thống kê Úc (ABS), được công bố vào ngày 26/8, cũng nêu chi tiết về 9,428 trường hợp tử vong có người chết vì hoặc do COVID-19 tính đến ngày 31 tháng 7.

Nguyên nhân cơ bản gây tử vong cho 84.5% những người này là COVID-19 trong khi 1,459 người khác chết vì các nguyên nhân khác nhưng Coronavirus đã góp phần vào cái chết của họ.

95% số người chết do COVID-19 có các tình trạng khác được liệt kê trong giấy chứng tử của họ và độ tuổi trung bình của những người chết là 85 tuổi.

Tử vong hàng tuần do mọi nguyên nhân ở Úc

Nguồn ABS

ABS sử dụng dữ liệu dựa trên chứng chỉ y tế không thể so sánh trực tiếp với hệ thống giám sát dịch bệnh được báo cáo hàng ngày.

Trung bình, các ca tử vong do COVID-19 có 3 bệnh và tình trạng khác được chứng nhận cùng với virus. Tình trạng tim mãn tính là vấn đề sức khỏe phổ biến nhất từ ​​trước đối với những người nhiễm COVID-19 được chứng nhận là nguyên nhân cơ bản gây tử vong.

Số người chết do COVID-19 cao hơn khoảng 3 lần đối với những người ở phần năm (1/5) dân số có hoàn cảnh khó khăn nhất so với phần năm (1/5) khá giả nhất.

Phần lớn các trường hợp tử vong đã đăng ký chết do COVID-19 xảy ra ở Victoria (3,202). (NQ)