Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

7/7: Victoria ghi nhận 10,265 trường hợp mới & 12 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 10,265 trường hợp mới và 12 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là tăng từ 10,056 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 592 người đang nằm trong các bệnh viện ở Victoria, trong đó có 30 người trong khu ICU và 5 người đang dùng máy thở.

Con số này là tăng từ 523 trường hợp nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 29 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 7,350 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 2,915 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 51,409 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 68.5% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)