6/4: Úc ghi nhận 63,203 trường hợp mới & 27 tử vong


Úc đã ghi nhận 27 trường hợp tử vong và 63,203 trường hợp mới vào ngày Thứ Tư 6/4, với 6 trong 8 tiểu bang và vùng lãnh thổ của đất nước báo cáo ít nhất một trường hợp tử vong.

Dưới đây là bảng phân tích các con số của các tiểu bang và lãnh thổ:

• Nam Úc – 2 trường hợp tử vong, 5,784 trường hợp mới.

• Lãnh thổ Thủ đô Úc – không có trường hợp tử vong, 1,149 trường hợp mới.

• Tasmania – 1 trường hợp tử vong, 2,408 trường hợp mới.

• Tây Úc – 5 trường hợp tử vong, 8,499 trường hợp mới.

• Lãnh thổ phía Bắc – không có trường hợp tử vong, 513 trường hợp mới.

• Queensland – 1 trường hợp tử vong, 8,534 trường hợp mới.

• New South Wales – 15 trường hợp tử vong, 24,116 trường hợp mới.

• Victoria – 3 trường hợp tử vong, 12,150 trường hợp mới. (NQ)