Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

26/8: Victoria ghi nhận 2,935 trường hợp mới & 25 tử vong


Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 2,935 trường hợp mới và 25 trường hợp tử vong. Con số các trường hợp của ngày hôm nay là giảm so với 3,261 trường hợp của ngày hôm qua.

Hiện có 386 người đang nằm trong các bệnh viện Victoria, trong đó có 18 người trong khu ICU và 7 người đang dùng máy thở.

Con số này giảm nhẹ so với 405 ca nhập viện của ngày hôm qua, trong đó có 22 người trong khu ICU.

Trong số các trường hợp mới, 2,152 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm kháng nguyên nhanh, và 783 trường hợp qua xét nghiệm PCR.

Hiện có 17,852 trường hợp COVID đang hoạt động trong tiểu bang.

Và 69.6% những người trên 16 tuổi đã được tiêm ba liều vắc-xin. (NQ)