Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

2022 Cứu Trợ Lũ Lụt QLD & NSW, Thứ Sáu 25/03/22 @7-11pm tại Deer Park Club


Đồng Tổ Chức:

AUSTRALIAN VIETNAMESE ARTS (Hội Văn Học Nghệ Thuật)

HOLLYWOOD NAILS

WERRIBEE DISCOUNT CHEMIST

ST ALBANS FAMILY DOCTOR CLINIC

ARCHIVE OF VIETNAMESE BOAT PEOPLE

TNT MEDIA

DEER PARK CLUB

780 Ballarat Road, Deer Park

THỨ SÁU 25/03/2022, từ 7:00-11:00 giờ tối

VÀO CỬA MIỄN PHÍ

Văn Nghệ: Nghệ sĩ AVA cùng thân hữu

MC: Mỹ Hiền

Music: AVA Band

Sound: D&D Audio

Bảo Trợ:

SAI GÒN PHỞ

TWO SISTER RESTAURANT

HÙNG VƯƠNG 2

PHỞ HOUSE

NHÂNQUYỀN.CO

NNB DESSERT HOUSE

PHUONG HAIR SALON

GOLDEN TOFU

RIS Radiology Imaging Solutions

GPS Electrical Services

DK Property Partners