Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

15/9: Con số các trường hợp mới từ các tiểu bang của Úc


Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về tin tức và con số các trường hợp mới từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc trong tuần qua, như đã đưa tin vào ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã báo cáo số liệu thống kê về COVID-19 hàng tuần, thay vì thông qua các bản cập nhật hàng ngày được cung cấp từ những ngày đầu của đại dịch.

New South Wales

Tiểu bang NSW đã ghi nhận 2,020 trường hợp mới, tăng so với tổng số 1,919 trường hợp của tuần trước.

Có 606 trường hợp nhiễm virus phải nhập viện, trong đó có 10 bệnh nhân trong khu ICU.

Có 20 trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

Victoria

Victoria ghi nhận 746 trường hợp trong tuần từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, tăng 28% so với tuần trước.

Trung bình có 3 tử vong mỗi ngày trong tuần.

Tiểu bang Victoria cũng ghi nhận trung bình trong 7-ngày có 133 bệnh nhân nhiễm virus phải nhập viện và 9 bệnh nhân trong khu ICU.

Queensland

Quy trình báo cáo COVID-19 mới của Queensland hiện hoạt động trên hệ thống trung bình luân phiên trong 7-ngày, theo trang mạng báo cáo quốc gia của chính phủ liên bang.

Tiểu bang Qld ghi nhận 64 ca nhiễm trung bình hàng ngày tính đến ngày 13 tháng 9, giảm so với mức trung bình 91 của tuần trước.

Tính đến ngày 12 tháng 9, trung bình có 1 tử vong trong 7-ngày, với 949 bệnh nhân nhập viện vì virus và 25 bệnh nhân trong khu ICU.

Nam Úc

Tiểu bang Nam Úc đã ghi nhận 625 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong tuần qua, tính đến ngày 13 tháng 9.

Nam Úc hiện có 41 bệnh nhân phải nhập viện và không có bệnh nhân nào trong khu ICU, tính đến ngày 12/9.

Không có trường hợp tử vong mới được ghi nhận.

Tasmania

Đã có 282 trường hợp mới được ghi nhận ở Tasmania, giảm so với 329 trường hợp vào tuần trước.

Có 9 người nhập viện vì nhiễm virus trong tuần này.

Tasmania đã ghi nhận 312 ca tử vong kể từ năm 2020.

ACT

Có 169 trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở ACT vào tuần trước.

ACT có 4 người nhập viện vì nhiễm Covid-19 và không có ai trong khu ICU.

Có 3 tử vong mới được ghi nhận.

Lãnh thổ phía Bắc (NT)

NT cập nhật dữ liệu COVID-19 hai tuần một lần, đã có 130 trường hợp mới từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9.

Lãnh thổ phía Bắc hiện có 4 bệnh nhân trong bệnh viện.

Không có trường hợp tử vong mới được ghi nhận. (NQ)