Saturday, April 20, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Voice: ‘Không được quan tâm’ bởi nhiều cư dân phía tây Sydney


Trước cuộc bỏ phiếu The Voice tại Quốc hội vào Thứ Bảy 14/10, MC dẫn chương trình A Current Affair Ally Langdon đã đi đến khu vực bầu cử —đơn vị Fowler phía tây Sydney để xem mọi người nghĩ gì về cuộc trưng cầu dân ý.

Sydney electorate where the referendum is ‘not on the radar’ | A Current Affair

Nhiều người qua đường nói với cô rằng họ không biết họ sẽ bỏ phiếu như thế nào.

Dân biểu địa phương Đài Lê —cho biết cuộc trưng cầu dân ý “không nằm trong tầm ngắm của họ” đối với nhiều người sống trong khu vực.

“Mọi người không nói về vấn đề này. Mọi người không đến gặp tôi và hỏi tôi về vần đền này”, cô nói.

Dân biểu Lê cho biết tổng cộng cô chỉ nhận được 6 hoặc 7 email về cuộc trưng cầu dân ý, trong khi cô nhận được hàng trăm email mỗi ngày.

Dân biểu cho biết các vấn đề cử tri nêu ra với cô chủ yếu tập trung vào khu vực của họ và xoay quanh chi phí sinh hoạt, giá hàng tạp hóa và tiền thuê nhà. (NQ)