Dân biểu Đài Lê giải thích ý nghĩa mặc áo dài lá cờ Úc trước Quốc hội Liên bang

Dân biểu Độc lập Đài Lê đã giải thích ý nghĩa đằng sau việc Cô mặc áo dài lá cờ Úc trong bài phát biểu đầu tiên của mình trước Quốc hội Liên bang.