VIC: Tiền trợ cấp cách ly COVID chấm dứt tuần này


Chính phủ tiểu bang Victoria đã xác nhận rằng sẽ chấm dứt các khoản trợ cấp cách ly COVID-19 của tiểu bang trong tuần này.

Các khoản trợ cấp, có sẵn từ tháng 7 năm 2020, đã cung cấp $450 cho những người được yêu cầu ở nhà trong khi chờ đợi kết quả của xét nghiệm PCR COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hỗ trợ và Phục hồi, ông Martin Pakula cho biết lý do thay đổi là việc sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh đã giảm nhu cầu cách ly của mọi người trong nhiều ngày trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Ông nói: “Khoản trợ cấp này là một khoản hỗ trợ khẩn cấp quan trọng cho nhiều công nhân trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, nhưng khi chúng ta  bước vào giai đoạn mới của việc quản lý COVID-19, điều đó không còn cần thiết nữa”.

Kể từ khi các khoản trợ cấp được giới thiệu, hơn 1.2 triệu đã được phê duyệt, trị giá $545 triệu.

Các yêu cầu bồi thường sẽ chỉ được chấp nhận trước 9 giờ sáng Thứ Tư cho những người đã xét nghiệm hoặc trước Thứ Ba ngày 1 tháng 3. (NQ)