Thursday, September 28, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Học sinh sẽ trở lại lớp học bất đầu từ tuần tới

Chính phủ Victoria cho biết các học sinh mẫu giáo cho đến lớp 2 trong vùng nông thôn của Victoria sẽ trở lại học trực tiếp toàn thời gian từ Thứ Hai cùng với các học sinh học các môn năm cuối.

Thông báo về kế hoạch vào ngày Thứ Năm 30/9, Bộ trưởng Giáo dục James Merlino cho biết “đây là một bước tiến thực sự tích cực, như tôi nói, trở lại cuộc sống theo cách COVID-Bình thường”.

Học sinh lớp 11 sẽ trở lại lớp học từ Thứ Tư và các học sinh từ lớp 3 đến lớp 10 vào tuần tiếp theo.

Các lớp 3, 4, 8 và 9 sẽ đi học vào các ngày Thứ Ba và Thứ Tư, và các lớp 5, 6 và 10 sẽ học vào các Thứ Năm và Thứ Sáu —trong khi lớp 7 sẽ học lại 5 ngày một tuần.

Từ ngày 26 tháng 10, tất cả học sinh trong vùng nông thôn sẽ quay lại lớp học toàn thời gian.

Đầu tháng này, Chính quyền Tiểu bang thông báo học sinh lớp 12 ở Melbourne sẽ trở lại lớp học vào ngày 6 tháng 10.

Từ ngày 18 tháng 10, học sinh mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2 sẽ trở lại, nhưng hầu hết học sinh sẽ bị hạn chế đi học, chỉ học 2 ngày một tuần, với thời khóa biểu được sắp xếp thay đổi để giảm thiểu số lượng trẻ em đến trường bất cứ lúc nào.

Tất cả các lớp sẽ trở lại ít nhất 2 ngày một tuần kể từ khoảng ngày 26 tháng 10, khi tiểu bang dự kiến ​​sẽ đạt được mục tiêu là 70% dân số trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ và sau đó tất cả các lớp sẽ trở lại học toàn thời gian sớm. Tháng 11 khi mốc 80% được tiêm chủng đầy đủ dự kiến ​​sẽ được đạt được. (NQ)

Nội thành Melbourne

Học tập từ xa và linh hoạt sẽ tiếp tục được cung cấp cho học sinh vào những ngày mà các em không theo học tại chỗ.

Lớp HọcTừ Thứ Tư 06/10Từ Thứ Hai 18/10Từ Thứ Ba 26/10Từ Thứ Sáu 05/11
PrepThứ Hai-Thứ TưThứ Hai-Thứ Tư
Lớp 1-2Thứ Năm-Thứ SáuThứ Năm-Thứ Sáu
Lớp 3-4Thứ Ba-Thứ Tư
Lớp 5-6Thứ Năm-Thứ Sáu
Lớp 7
Lớp 8-9Thứ Ba-Thứ Tư
Lớp 10Thứ Năm-Thứ Sáu
Lớp 11
Lớp 12
*VCE 3/4 và VCAL và IB năm cuối. Nguồn: Chính quyền Tiểu bang.