Sunday, December 10, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Hỗ trợ các Cộng Đồng Đa Văn hóa để duy trì kết nối


Chính phủ Lao động Andrews đang bảo đảm người dân Victoria từ các nguồn gốc khác nhau luôn khỏe mạnh và được tiêm chủng với sự hỗ trợ cho thông điệp sức khỏe do các cộng đồng đa văn hóa tạo ra cho các cộng đồng đa văn hóa.

Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề đa văn hóa, Bà Ros Spence.

Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề đa văn hóa, Bà Ros Spence vào tuần qua đã công bố thêm $1.8 triệu để tạo ra thông điệp sức khỏe phù hợp thông qua vòng thứ hai của Chương trình Tiếp cận Truyền thông Đa Văn hóa.

Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ sự phát triển của cả hình thức nhắn tin sức khỏe kỹ thuật số và truyền thống nhằm giải quyết thông tin sai lệch và kỳ thị về COVID-19 cũng như cung cấp thông tin về tiêm chủng COVID-19 và các hành vi COVIDSafe.

Cũng sẽ tài trợ đào tạo cho những người sáng tạo nội dung để tạo ra thông điệp về sức khỏe -xây dựng các kỹ năng mới hỗ trợ các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ cũng như phục hồi kinh tế và xã hội của Victoria.

Có hai loại tài trợ, với khoản tài trợ lên đến $75,000 cho các tổ chức cộng đồng và truyền thông đa văn hóa và lên đến $10,000 cho các cá nhân và thương nhân cá thể có mạng lưới được thiết lập trong các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.

Sẽ ưu tiên cho các nhóm đăng ký bao gồm những người có kết nối xã hội hạn chế, những người gặp khó khăn để tiếp cận hỗ trợ, các cộng đồng mới và vừa khởi đầu, sinh viên quốc tế, người tị nạn và người xin tị nạn, thanh niên, phụ nữ và cộng đồng LGBTIQ+.

Vòng tài trợ này được xây dựng dựa trên số tiền $2.7 triệu đã được cung cấp cho 78 tổ chức đa văn hóa và đa tín ngưỡng thông qua vòng một của chương trình.

Nguồn tài trợ trước đây đã hỗ trợ các dự án như Cross Cultural Community Connections tạo hoạt ảnh ngắn, hình minh họa, áp phích và ảnh GIF phù hợp với văn hóa của cho cộng đồng người Serbia nhằm thúc đẩy việc tiêm chủng và các hành vi COVIDSafe, bao gồm các cuộc phỏng vấn bằng ngôn ngữ với các chuyên gia y tế.

Đơn đăng ký được mở ra cho đến Thứ Ba ngày 29 tháng Ba.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vic.gov.au/multicultural-communications-outreach-program. (NQ)