Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Các nhà xây dựng đối mặt hình phạt nghiêm khắc mới


Tại tiểu bang Victoria —những người xây nhà sẽ được bảo vệ khỏi mất tiền đặt cọc nếu công trình xây dựng của họ bị sập trước khi nộp bảo hiểm theo kế hoạch cải cách diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng.

Chính phủ Victoria sẽ xem xét Đạo luật Xây dựng của tiểu bang và xử phạt các công ty xây dựng không mua bảo hiểm xây cất trong nước khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews tuyên bố chính phủ sẽ tăng cường hình phạt đối với các công ty xây dựng không mua bảo hiểm xây cất trong nước sau khi họ đã nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Gói cải cách được công bố vài giờ trước khi Cơ quan quản lý Xây cất Victoria lập báo cáo thường niên tại Quốc hội Tiểu bang, tiết lộ khoản thâm hụt $6.9 triệu đôla trong năm tài chính vừa qua.

Phe đối lập cho biết những tai ương của chính quyền đã làm suy yếu khả năng thực thi luật của họ và khiến những người xây nhà gặp rủi ro cao hơn. (NQ)