Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lo ngại nồng độ cồn quá cao: Thu hồi bia bán tại Dan Murphy’s


Người tiêu dùng được khuyến khích trả lại đồ uống của họ hoặc liên lạc với nhà máy bia.

Bia Pacer, do Công ty sản xuất bia Fortitude của Tamborine Mountain sản xuất, đang bị thu hồi do quá trình lên men thứ cấp. Hình cung cấp

Một loại bia của nhà máy bia Gold Coast đang bị thu hồi vì lo ngại nồng độ cồn quá cao.

Bia Pacer, được sản xuất bởi Công ty sản xuất bia Fortitude của Tamborine Mountain —đang bị thu hồi do quá trình lên men thứ cấp.

Loại bia này đã được bày bán tại Fortitude Brewing Company và Dan Murphy’s ở Queensland.

Loại bia này có hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 15 tháng 2 và ngày 16 tháng 2 năm 2024 sẽ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi.

Các sản phẩm chứa quá nhiều cồn và cacbonat có thể gây bệnh hoặc thương tích nếu tiêu thụ.

Người tiêu dùng không nên uống hoặc mở sản phẩm này và nên vứt bỏ nó một cách an toàn.

Xin vui lòng liên lạc với Fortitude Brewing Company Pty Ltd để được hướng dẫn xử lý an toàn và sắp xếp việc hoàn trả. (NQ)