Thursday, April 18, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIC: Sẽ sử dụng bằng lái xe kỹ thuật số vào năm 2024


Bằng lái xe kỹ thuật số sẽ có sẵn ở tiểu bang Victoria vào năm 2024, với việc thử nghiệm dịch vụ mới sẽ bắt đầu ở một thành phố trong khu vực nông thôn từ Tháng Bảy.

Chính phủ Victoria cho biết bằng lái xe kỹ thuật số sẽ có nhiều tính năng bảo mật. Hình Chính phủ Victoria

Công nghệ mới sẽ cho phép người lái xe có phiên bản kỹ thuật số của bằng lái xe trên điện thoại của họ trong ứng dụng Service Victoria hoặc ứng dụng my VicRoads sắp ra mắt.

Các bằng lái xe kỹ thuật số sẽ có thể được cập nhật ngay lập tức phù hợp với bất kỳ thay đổi nào đối với các điều kiện của bằng lái hoặc thay đổi địa chỉ.

Bản dùng thử bằng lái xe kỹ thuật số kéo dài 6 tháng sẽ bắt đầu ở Ballarat từ Tháng Bảy.

Bằng lái xe kỹ thuật số đã được giới thiệu ở tiểu bang New South Wales và Nam Úc vào tháng 10 năm 2019.

Tiểu bang Queensland đã triển khai công nghệ tương tự vào tháng trước sau khi thử nghiệm vào năm 2022. (NQ)