Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Úc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tình báo nước ngoài


Úc công bố các biện pháp mới nhằm bảo vệ người dân Úc khỏi sự can thiệp từ nước ngoài, trong bối cảnh xuất hiện bằng chứng cho thấy các điệp viên nước ngoài đã theo dõi và đe dọa các cộng đồng đa văn hóa.

Tổng trưởng Nội vụ Úc Clare O’Neil đánh giá cao các biện pháp giải quyết mối đe dọa từ thế lực nước ngoài. Hình The Mandarin

Úc sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tình báo nước ngoài thường trực và bổ sung các cơ quan mới vào lực lượng này.

Ngoài ra, Canberra sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới tập trung vào lĩnh vực công nghệ và ra mắt trung tâm hỗ trợ cho các cộng đồng người nhập cư bị ảnh hưởng do sự can thiệp từ nước ngoài.

Trung tâm này sẽ giáo dục người dân về cách xác định hành vi can thiệp của nước ngoài, cũng như cung cấp hỗ trợ pháp lý và sức khỏe tâm thần cho những người bị ảnh hưởng.

Úc thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tình báo nước ngoài.

Tổng trưởng Nội vụ Clare O’Neil đánh giá những biện pháp nêu trên sẽ góp phần giải quyết “mối đe dọa liên tục phát triển” của các thế lực nước ngoài. Bà lập luận: “Sự can thiệp của nước ngoài là vấn đề phức tạp và chúng tôi liên tục phối hợp với các cơ quan để giám soát mọi hình thức tấn công có thể xảy ra”.

Hồi tháng 4/2024, Tổng trưởng O’Neil đã siết chặt công tác xét duyệt đơn xin thị thực của những sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các tổ chức nghiên cứu công nghệ quan trọng và bác bỏ những lá đơn được cho là ẩn chứa nhiều rủi ro. (T/H, TGVN)