Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Úc ra mắt Dự luật Bảo vệ bí mật quân sự quốc gia


Dự luật này được cho là sẽ góp phần củng cố các luật hiện hành của Úc, đồng thời giúp chính phủ nước này nâng cao khả năng bảo vệ bí mật quốc gia.

Úc đang tăng cường xây dựng luật bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian gần đây. Hình AAP

Bộ Quốc phòng Úc cho biết, chính phủ Thủ tướng Anthony Albanese sẽ giới thiệu Dự luật Bảo vệ bí mật quân sự quốc gia trong ngày 14/9.

Năm 2022, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Úc -Tổng trưởng Quốc phòng Richard Marles, Bộ Quốc phòng nước này đã bắt đầu xây dựng luật mới nhằm ngăn chặn việc chuyển giao thông tin quốc phòng nhạy cảm cho quân đội nước ngoài, gây bất lợi cho Canberra, đồng thời bảo đảm các cá nhân tiết lộ thông tin trên sẽ có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung.

Sau khi được thông qua, luật mới sẽ yêu cầu một số cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Úc và các cựu Công chức Bộ Quốc phòng Úc phải xin phép nếu họ có ý định làm việc cho quân đội nước ngoài, chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức chính phủ nước ngoài.

Bên cạnh đó, tất cả công dân và người thường trú ở Úc cũng cần có sự cho phép tương tư khi tham gia huấn luyện với nước ngoài liên quan đến hàng hóa quân sự được kiểm soát cũng như các chiến thuật, kỹ thuật và thủ tục quân sự.

Người Úc làm việc hoặc từng làm việc trong ngành quốc phòng nắm giữ bí mật quốc gia có nghĩa vụ lưu giữ những bí mật đó ngoài công việc của họ với Thịnh vượng chung Úc. Đây là một nghĩa vụ lâu dài, và việc tiết lộ bất kỳ bí mật nào trong số đó sẽ bị coi là phạm tội.

Úc đã đưa ra những luật mạnh mẽ để bảo vệ những thông tin quốc phòng nhạy cảm, bao gồm các hành vi phạm tội có liên quan theo Đạo luật Bộ luật Hình sự năm 1995 và các điều khoản bí mật. Đạo luật mới này dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa các chính sách và luật pháp vốn đã mạnh mẽ của Úc.

Tổng trưởng Quốc phòng Richard Marles sẽ đưa ra luật mới để bảo vệ tốt hơn các bí mật quốc gia. Hình AAP

Phó Thủ tướng Richard Marles nhấn mạnh: “Luật mới này sẽ giúp tăng cường an ninh quốc gia của Úc bằng cách bảo đảm những bí mật quân sự của chúng tôi được giữ kín. Cải cách hợp lý này củng cố các luật pháp vững chắc mà chúng tôi hiện có bằng cách nâng cao khả năng của chính phủ trong việc ngăn chặn việc chuyển giao thông tin quốc phòng nhạy cảm không mong muốn cho quân đội nước ngoài. Điều quan trọng là nó không nhằm mục đích cấm các cựu nhân viên quốc phòng tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài. Đây là việc giữ bí mật của Úc trong tay người Úc”. (T/H, TGVN)