Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tỷ lệ thất nghiệp Úc tăng lên 3.7% trong Tháng 1


Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3.7% trong tháng 1 khi số người Úc thất nghiệp tăng thêm 22,000 người.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc tăng lên 3.7% trong Tháng 1.

Những con số này làm ngạc nhiên một chút kỳ vọng của thị trường, phần lớn được định giá là không thay đổi tỷ lệ thất nghiệp, trước đây là 3.5%.

Trưởng phòng Thống kê Lao động tại ABS, ông Bjorn Jarvis cho biết số người thất nghiệp trong tháng 1 tăng cao hơn bình thường.

Ông nói: “Tháng Giêng là thời điểm có nhiều thời vụ nhất trong năm tại thị trường lao động Úc, với những người rời bỏ công việc nhưng cũng sẵn sàng bắt đầu công việc mới hoặc trở lại sau thời gian nghỉ phép”.

“Tháng Giêng này, chúng tôi thấy nhiều người hơn thường lệ với một công việc cho biết họ sẽ bắt đầu hoặc quay lại làm việc vào cuối tháng”.

Tỷ lệ thiếu việc làm, đo lường những người Úc hiện đang có việc làm nhưng muốn làm việc nhiều hơn, vẫn ổn định ở mức 6.1%.

Ông Jarvis cho biết số liệu này thể hiện tháng thứ hai liên tiếp việc làm giảm.

“Với việc giảm khoảng 11,000 người và số người thất nghiệp tăng 22,000 người, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3.7%”, ông nói.

“Đây là tháng thứ hai liên tiếp số lượng việc làm được điều chỉnh theo mùa giảm nhưng sau đó là mức tăng trưởng rất mạnh trong năm 2022”.

“Mặc dù tỷ lệ việc làm trên dân số giảm từ tháng 12 đến tháng 1, giảm 0.2% xuống 64.0%, nhưng nó vẫn cao hơn 0.5% so với tháng 1 năm 2022 và cao hơn 1.6% so với tháng 3 năm 2020”.

Ngân hàng Trữ Kim Liên bang dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ phải đạt 4.5% trước khi lạm phát bắt đầu chậm lại ở mức 3% có thể kiểm soát được. (NQ)