Tuần Lễ Người Tỵ Nạn Quốc Gia –Dữ liệu Kiểm Tra Dân Số giúp cung cấp tin tức cho các chương trình để đón tiếp người tỵ nạn

Tuần Lễ Người Tỵ Nạn Toàn Quốc Gia (20-26 tháng Sáu) tôn vinh sự đóng góp của người tỵ nạn cho xã hội, và sự kiên cường cần thiết để xây dựng cuộc sống mới ở Úc. Nó cũng tạo một cơ hội để phản ánh tầm quan trọng của dữ liệu Điều Tra Dân Số để hỗ trợ các cộng đồng di dân kể cả người tỵ nạn.

Cuộc Kiểm Tra Dân Số cung cấp một cái nhìn thoáng qua về sự đa dạng của các nền văn hóa và ngôn ngữ tạo nên nước Úc. Các tổ chức như Welcoming Australia dựa vào các dữ liệu Điều Tra Dân Số để đưa ra những sáng kiến hỗ trợ người tỵ nạn -bao gồm Welcoming Cities, một mạng lưới toàn quốc gia gồm các hội đồng địa phương làm việc để giúp mọi người cảm thấy được chào đón trên khắp nước Úc.

“Các dữ liệu điều tra dân số mang lại sự quyết định dựa trên bằng chứng. Kết hợp với kiến thức của các hội đồng địa phương, điều này cung cấp một cái nhìn tổng thể để xác nhận hoặc thách thức các giả định về những gì người di dân cần để định cư tốt ở một quốc gia mới. ” Aleem Ali, Giám đốc điều hành của Welcoming Australia cho biết.

Hala Kattab, Quản lý Tương tác trong cuộc Điều Tra Dân Số cho biết điều quan trọng là phải nắm được sự thay đổi về diện mạo của các cộng đồng trong cuộc  Điều Tra Dân Số.

“Đây sẽ là cuộc Điều Tra Dân Số thứ hai mà tôi đã thực hiện. Tôi muốn giúp các cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của việc được tính. Vai trò này đã giúp tôi thu thập được rất nhiều kinh nghiệm quý giá và tôi thực sự cảm thấy mình đã tạo ra sự khác biệt,”

“Còn sáu tuần nữa là đến Cuộc Điều Tra Dân Số, tôi khuyến khích mọi người -những người di dân mới cũng như những người di dân lâu năm – hãy tham gia, để dữ liệu chính xác có thể tiếp tục giúp các tổ chức và chính phủ đưa ra những quyết định sáng suốt nhằm mang lại lợi ích cho các cộng đồng di dân đang thay đổi của chúng ta.” Hala nói.

Hướng dẫn về cách tham gia sẽ được gửi đến các hộ gia đình vào đầu tháng Tám. Người dân có thể điền trực tuyến, bằng giấy, hoặc với sự giúp đỡ của nhân viên Điều Tra Dân Số.

Muốn biết thêm thông xin viếng trang www.census.abs.gov.au.