Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Từ 1 Tháng 7: Giảm thuế cho tất cả những người đóng thuế


Tất cả những người đóng thuế ở Úc đang cảm thấy áp lực của chi phí sinh hoạt. Đó là lý do tại sao từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Chính phủ Úc thực hiện việc giảm thuế cho tất cả những người đóng thuế ở Úc.

Tất cả 13.6 triệu người đóng thuế ở Úc sẽ được giảm thuế.

Chính phủ Úc đã thay đổi các mức thuế suất cho thu nhập cá nhân và các mức thu nhập (được gọi là ‘ngưỡng’) áp dụng những thuế suất này. Việc này sẽ áp dụng cho tất cả thu nhập chịu thuế bạn kiếm được từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến việc khai thuế 2023–24 của bạn.

Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, những thay đổi này sẽ:

 • giảm mức thuế suất 19 phần trăm xuống 16 phần trăm
 • giảm mức thuế suất 32.5 phần trăm xuống 30 phần trăm
 • tăng ngưỡng thuế 37 phần trăm từ $120,000 lên $135,000
 • tăng ngưỡng thuế 45 phần trăm từ $180,000 lên $190,000.

Những thay đổi này sẽ giúp giảm thuế cho tất cả những người đóng thuế ở Úc.

Giới thiệu về việc giảm thuế

Khi nào tôi sẽ được giảm thuế?

Các mức thuế suất và ngưỡng thuế thu nhập cá nhân sẽ thay đổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Điều này nghĩa là từ ngày 1 tháng 7, đối với hầu hết những người đóng thuế, bạn sẽ trả ít thuế hơn vào mỗi ngày lĩnh lương và giữ lại nhiều hơn từ số tiền bạn kiếm được.

Một số người đóng thuế sẽ được giảm thuế khi tờ khai thuế được nộp và xét duyệt sau khi năm tài chính kết thúc.

Bạn có thể dùng công cụ tính tiền thuế được giảm để ước tính tiền thuế bạn được giảm trong năm.

Các mức thuế suất và ngưỡng thuế thu nhập áp dụng như thế nào?

Các mức thuế suất và ngưỡng thuế thu nhập cá nhân mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu bạn là người đóng thuế ở Úc, bạn được hưởng ngưỡng miễn thuế là $18,200. Điều này nghĩa là bạn có thể có thu nhập lên tới $18,200 mỗi năm mà không phải trả thuế.

Nếu bạn có thu nhập từ $18,201 đến $45,000:

 • $18,200 đầu tiên vẫn được miễn thuế, và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18,201 đến $45,000.

Nếu bạn có thu nhập từ $45,001 đến $135,000:

 • $18,200 đầu tiên vẫn được miễn thuế, và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18,201 đến $45,000, cộng với
 • 30 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $45,001 đến $135,000.

Nếu bạn có thu nhập từ $135,001 đến $190,000:

 • $18.200 đầu tiên vẫn được miễn thuế, và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18,201 đến $45,000, cộng với
 • 30 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $45,001 đến $135,000, cộng với
 • 37 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $135,001 đến $190,000.

Nếu bạn có thu nhập trên $190,000:

 • $18,200 đầu tiên vẫn được miễn thuế; và
 • bạn sẽ phải trả 16 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $18,201 đến $45,000, cộng với
 • 30 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $45,001 đến $135,000, cộng với
 • 37 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được từ $135,001 đến $190,000, cộng với
 • 45 xu tiền thuế cho mỗi đô-la kiếm được trên ngưỡng $190,000.

Một số người đóng thuế, chẳng hạn như người đóng thuế có thu nhập thấp và người cao tuổi (‘người cao niên’) cũng có thể đủ điều kiện được hưởng các khoản giảm thuế (đôi khi được gọi là hoàn thuế), mà trực tiếp giảm bớt số tiền thuế chung cuộc họ phải trả.

Để biết thêm thông tin về việc nộp thuế thu nhập, hãy truy cập trang mạng của Văn phòng Thuế vụ Úc. (tiếng Anh)

Ai sẽ được lợi từ việc giảm thuế?

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả 13.6 triệu người đóng thuế ở Úc sẽ được giảm thuế. Việc giảm thuế cũng sẽ tạo cơ hội cho mọi người làm thêm giờ và giữ lại được nhiều tiền hơn.

Hỗ trợ chi phí sinh hoạt

Giúp về chi phí sinh hoạt

Chính phủ Úc nhận thấy nhiều hộ gia đình đang phải đối mặt với áp lực về chi phí sinh hoạt. Chính phủ đang thực hiện việc giảm thuế cho tất cả mọi người đóng thuế ở Úc.

Giúp Priya

Priya sống ở vùng nông thôn của Úc. Cô kiếm được $90,000 và đóng thuế thu nhập $21,517, bao gồm cả lệ phí Medicare 2 phần trăm trong năm 2023–24. Với cùng mức lương, Priya sẽ được giảm tiền thuế cả năm là $1,929 trong năm 2024–25.

Công cụ tính tiền thuế được giảm

Tất cả 13.6 triệu người đóng thuế ở Úc sẽ được giảm thuế.

Bạn có thể ước tính tiền thuế được giảm bằng công cụ tính toán*.