Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Sắp được giảm thuế! Việc giảm thuế có nghĩa gì với bạn?


Những người sống và làm việc ở Úc đang chịu áp lực vì chi phí sinh hoạt. Để ứng phó với điều này, Chính phủ Úc đã có những thay đổi về các mức thuế suất và ngưỡng thuế thu nhập cá nhân.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả những người đóng thuế ở Úc sẽ được giảm thuế.

Việc giảm thuế làm giảm số tiền thuế bạn phải trả. Đối với nhiều người đóng thuế, điều này có nghĩa là bạn sẽ trả ít thuế hơn vào mỗi ngày lĩnh lương và giữ lại nhiều hơn từ số tiền bạn kiếm được.

Đây là một ví dụ về cách áp dụng việc giảm thuế này. Priya là một y tá có đăng ký sống ở vùng nông thôn của Úc. Trong năm tài chính 2023–24, cô kiếm được $90,000 và trả $21,517 tiền thuế thu nhập, bao gồm cả 2% lệ phí Medicare. Với cùng mức lương, Priya sẽ được giảm tiền thuế cả năm là $1,929 trong năm 2024-25. Điều này có nghĩa là cô sẽ trả $19,588 tiền thuế thu nhập trong năm tài chính 2024–25.

Ở Úc, số tiền thuế thu nhập bạn phải trả phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế của bạn trong năm. Thu nhập chịu thuế trong năm càng cao thì số tiền thuế phải trả càng cao.

Đối với nhiều người đóng thuế, số tiền thuế bạn được giảm sẽ được thể hiện ở số tiền bạn mang về nhà mỗi lần lĩnh lương. Với những người khác, bạn sẽ nhận số tiền thuế được giảm khi tờ khai thuế được nộp và xét duyệt sau khi năm tài chính 2024-25 kết thúc. Tuy nhiên, tiền thuế được giảm không phải là khoản hoàn thuế. Khoản hoàn thuế là số tiền bạn nhận được từ ATO (Sở Thuế vụ Úc) khi nộp tờ khai thuế nếu bạn đóng thuế nhiều hơn mức cần thiết.

Bạn có thể biết mình được giảm bao nhiêu tiền thuế trong năm qua việc sử dụng công cụ tính tiền thuế được giảm bằng tiếng Việt.

Công cụ tính tiền thuế được giảm có sẵn bằng 14 ngôn ngữ.

Bạn chỉ cần truy cập trang mạng và điền thu nhập chịu thuế trong năm của mình để ước tính số tiền thuế bạn được giảm trong năm. Công cụ tính toán chỉ cho biết con số ước tính, và số tiền thuế thực tế bạn phải trả có thể khác với con số tính được này.

Hãy truy cập taxcuts.gov.au/vietnamese để sử dụng công cụ tính tiền thuế được giảm, hoặc để tìm thêm thông tin về việc giảm thuế.