Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

TT Morrison phủ nhận phân biệt chủng tộc trong quảng cáo tấn công Albanese


Thủ tướng Úc, Scott Morrison đã lên tiếng về khẩu hiệu tranh cử của Liên đảng “sẽ không dễ dàng dưới thời Albanese”.

Ông Scott Morrison được hỏi rằng đây có phải là một ví dụ về sự chế nhạo tên dân tộc hay không.

“Tôi không chấp nhận điều đó”, ông nói.

“Cuộc bầu cử trước, chúng tôi đã có một chiến dịch nói rằng ‘Hóa đơn mà Úc không thể chấp nhận với Lao động”.

Đó là ám chỉ đến nhà lãnh đạo đảng Lao Động lúc trước là Bill Shorten.

Ông Morrison cáo buộc Albanese có da mỏng.

“Nếu ông ta quý đến thế và ông ta không thể điều khiển một chiến dịch, ông ta sẽ xử lý việc điều hành đất nước như thế nào?”, ông nói.

Anthony Albanese, bên cạnh ứng cử viên Jerome Laxale của đảng Lao động đơn vị Bennelong, phát biểu vào ngày Thứ Năm 19/5. Hình SMH

Scott Morrison không phân biệt chủng tộc, Anthony Albanese nói

Ông Anthony Albanese đã bác bỏ gợi ý rằng ông Scott Morrison là kẻ phân biệt chủng tộc khi đã pha trò về tên của mình.

Nhưng ông đã nêu ra những lo ngại mà những người khác đã nói với ông.

Bản thân ông Albanese vào ngày hôm nay Thứ Năm 19/5 đã bác bỏ tuyên bố quảng cáo là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, nhưng cho biết “mối quan ngại” đã được đưa ra khi các thành viên của cộng đồng người Ý nêu ra với ông do vần điệu dựa vào việc làm nổi bật họ của ông ấy -xuất phát từ người cha người Ý của ông.

“Một số người –bao gồm cả những người đã đề cập với tôi đêm qua –những người có tên dân tộc bằng tuổi tôi, hoặc có thể trẻ hơn một chút, chắc chắn là lớn tuổi hơn, đã bị mọi người chế nhạo tên của họ ở trường”.

“Mọi người đã nói với tôi trong cộng đồng người Ý mà họ lo lắng về nó”.

Nhiều quảng cáo của Đảng Tự do đã phát sóng trong chiến dịch bao gồm cụm từ: “Sẽ không dễ dàng dưới thời Albanese”. (NQ)