Trợ cấp nghỉ phép đại dịch gia hạn với điều kiện bắt buộc cách ly


Trợ cấp nghỉ phép đại dịch COVID-19 dành cho những người bị buộc phải cách ly sẽ được tiếp tục, sau cuộc họp của Nội các Quốc Gia vào ngày hôm nay Thứ Tư 14/9.

Những điểm chính:

Trợ cấp nghỉ phép đại dịch sẽ được giữ lại, với điều kiện cần bắt buộc phải cách ly

• Khoản trợ cấp $540 sẽ hết hạn trong tháng này

• Chính phủ sẽ giới hạn số lần nộp đơn yêu cầu trợ cấp

Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese và các nhà lãnh đạo Tiểu bang và vùng lãnh thổ đã đồng ý giữ các khoản trợ cấp nghỉ phép đại dịch, miễn là mọi người được yêu cầu cách ly.

“Trong khi chính phủ yêu cầu bắt buộc cách ly, chính phủ có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ”, ông Albanese nói.

“Chúng tôi vẫn rõ ràng quan điểm nếu mọi người bị bệnh, cho dù là do COVID hay do các vấn đề sức khỏe khác, họ không nên đi làm”.

Ông cho biết Nội các Quốc Gia sẽ thảo luận về một ngày kết thúc cho việc bắt buộc cách ly khi nhóm họp trong thời gian 2 tuần.

Ông nói: “Những gì chúng ta đang thấy (trên phạm vi quốc tế) đang dần hướng tới việc COVID được đối xử như các vấn đề sức khỏe khác”.

Nộp đơn yêu cầu trợ cấp sẽ được giới hạn tối đa 3 lần trong vòng 6 tháng, trừ những trường hợp đặc biệt.

Khoản trợ cấp sẽ vẫn ở mức tối đa là $540 cho những người được yêu cầu cách ly trong 5 ngày.

Ông Albanese cho biết chính phủ đã nhìn thấy “một số bằng chứng” về việc mọi người lừa dối trợ cấp, với 2.6% các đơn nộp được kiểm tra là gian lận kể từ tháng 7, với hơn một nửa (1/2) trong số đó cuối cùng bị từ chối.

Trong 6 tháng đầu năm, hơn một nửa (1/2) số đơn là của những người đã xác nhận nộp đơn nhiều hơn một lần và 13% là của những người đã nộp đơn yêu cầu từ 4 lần trở lên –hoặc 6 tuần rưỡi một lần.

Nhìn chung, chương trình đã chi ra $2.2 tỷ đôla, với chi phí hiện được chia đều giữa Khối Thịnh Vượng Chung của Úc và các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Trả lời về việc thời điểm kết thúc các hạn chế COVID có thể được xem xét, ông Albanese lưu ý rằng các yếu tố rủi ro đã thay đổi.

Ông cho biết Giám đốc Y tế đã đưa ra “một tuyên bố khá tích cực” về các ca nhiễm trùng và tử vong do COVID-19, bao gồm ở các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nơi mà tỷ lệ nhiễm trùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, đã có 2,330 người nhập viện với COVID-19 tính đến Thứ Sáu tuần trước. (NQ)