Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

TÓM TẮT NHANH: Các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng của Victoria từ 11:59pm 25/2


Làm việc ở nhà

Khuyến nghị sức khỏe cộng đồng cho người dân Victoria làm việc hoặc học tập tại nhà sẽ bị xóa bỏ.

Khẩu trang

Khẩu trang sẽ chỉ được yêu cầu bên-trong những trường hợp sau, trừ khi áp dụng miễn trừ:

• Những người trên phương tiện giao thông công cộng, trên taxi và đi chung xe, trên máy bay và bên-trong tại sân bay

• Những người làm việc hoặc đến thăm bệnh viện, và các khu vực bên-trong tại các cơ sở chăm sóc

• Nhân viên làm việc trong dịch vụ ăn uống, bán lẻ và hệ thống tòa án

• Công nhân tại các cơ sở tư pháp và cải huấn

• Học sinh từ Lớp 3 trở lên tại trường tiểu học và nhân viên tại các trung tâm mầm non và trường tiểu học (có thể tháo khẩu trang ở trường trung học)

• Những người làm việc bên-trong tại một sự kiện có hơn 30,000 người tham dự

• Trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như nếu bạn có COVID-19 hoặc là một người liên hệ thân thiết và bạn rời khỏi nhà

Nên đeo khẩu trang cho những người làm công việc phục vụ khác hoặc đối mặt với các thành viên của công chúng, chẳng hạn như khi bạn đang ở lễ tân, gặp gỡ khách hàng hoặc phục vụ khách hàng.

Bệnh viện

Các giới hạn đối với phẫu thuật tự chọn sẽ dỡ bỏ vào Thứ Hai, 28/02/2022. Các bệnh viện công sẽ có thể tiếp tục tất cả các cuộc phẫu thuật, với khả năng dựa trên đánh giá cá nhân về sự sẵn sàng của nhân viên và nhu cầu COVID-19. Các bệnh viện tư nhân sẽ có thể tiếp tục tới 100% hoạt động trước COVID.

Tiêm chủng cho người lao động

Các trường hợp ngoại lệ tạm thời và gia hạn thời hạn cho những nhân viên được yêu cầu tiêm ba liều vắc-xin COVID-19:

• Thời hạn tiêm liều thứ ba cho công nhân trong các cơ sở giáo dục đã được tiêm chủng đầy đủ vào hoặc trước ngày 25 tháng 10 sẽ được gia hạn thêm 1 tháng, với điều kiện là nhân viên phải đặt lịch hẹn trước trong thời gian đó -nghĩa là tất cả nhân viên giáo dục phải ‘cập nhật’

• Những nhân viên đã được tiêm chủng đầy đủ chưa đủ điều kiện cho liều thứ ba sẽ có thời hạn tiêm liều thứ ba là 3 tháng và 2 tuần kể từ khi họ tiêm liều thứ hai

• Những người lao động mới đến quốc tế sẽ có thời hạn tiêm liều thứ ba mới là 4 tuần kể từ ngày họ đến, miễn là họ có bằng chứng về việc đặt lịch hẹn vắc-xin trong tương lai

• Người lao động được miễn trừ y tế tạm thời (ví dụ, vì họ có COVID-19) đã hết hạn sẽ có thời hạn liều thứ ba mới là 2 tuần sau khi hết hạn miễn y tế. (NQ)