Sunday, February 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

‘Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết’: Dân biểu Đài Lê kể lại cái đêm trên con thuyền trốn thoát khỏi VN


Hành trình của tôi từ chiến tranh tàn phá Việt Nam những năm 1970 đến nay, đại diện cho đơn vị Fowler ở Tây Nam Sydney, NSW.

Tôi đã không nghĩ rằng mình có thể sống sót sau chuyến hành trình trên thuyền, chứ đừng nói là tiếng nói đại diện của một cộng đồng bị lãng quên trong Quốc hội Liên bang.

VIDEO (BẤM VÀO NÚT TRÊN ĐỂ XEM): Our House Podcast: Dai Le on Kristina Keneally, escaping Vietnam and boat turnbacks | SBS News

Dân biểu Độc lập Đài Lê đã kể lại cái đêm mà cô nghĩ rằng gia đình mình sẽ chết trên một con thuyền ọp ẹp trốn thoát khỏi Việt Nam. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến nơi an toàn, chứ đừng nói đến việc vào Quốc hội Liên bang. (T/H)