Dân biểu Đài Lê giải thích lý do bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu phiếu dự luật khí hậu


Trong cuộc phỏng vấn chính trị quan trọng hôm nay, Dân biểu Độc lập Đài Lê đã xuất hiện trên chương trình Nine’s Today.

Như đã biết, Dân biểu Độc lập Liên bang, cô Đài Lê –người đã đánh bại cựu Thủ hiến NSW Kristina Keneally trong cuộc đua giành ghế Fowler tại cuộc bầu cử gần đây –đã bỏ phiếu trắng về luật khí hậu đặc trưng của đảng Lao động tại Hạ viện vào ngày hôm qua.

Đây là lý do cho quyết định của cô Đài Lê:

Đối với tôi, tất cả vì một môi trường xanh và sạch hơn. Vấn đề quan trọng mà tôi nêu ra là không có kế hoạch nào trong các dự luật để nói về những gì (điều này) sẽ tốn kém, nó sẽ tăng thêm chi phí như thế nào đối với những người Úc bình thường. Như bạn biết đấy, tôi được bầu để đấu tranh vì sức khỏe của cộng đồng chúng ta ở đây, khu vực bầu cử của chúng ta ở Fowler. Chi phí sinh hoạt. Vì vậy, tôi muốn hiểu (dự luật) sẽ tác động như thế nào đến (những vấn đề đó).

Không có kế hoạch nào, trong dự luật, về cách giải quyết chi phí sinh hoạt. Bạn biết đấy, trong bài báo hôm nay, họ nói về năng lượng tái tạo rõ ràng sẽ cần phải tăng công suất của lưới điện, có nghĩa là nó sẽ tiêu tốn tiền của những người Úc bình thường của chúng ta vào cuối ngày.

Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta phải thực sự hiểu những gì sẽ phải trả cho một khu vực bầu cử ở Fowler, nơi thu nhập của gia đình thấp hơn 20% so với thu nhập của những người còn lại ở Úc. Đó là lý do tại sao tôi thực sự mạnh mẽ (về điều này). Tôi muốn hiểu chi phí của nó trong toàn bộ dự luật. (NQ)