Dân biểu Liên bang Úc gốc Việt đầu tiên: Đài Lê nói ‘sự kết nối với cộng đồng là chìa khóa thành công’

Trong một đêm mà đảng Lao Động đạt được nhiều thành tựu trên khắp đất nước và giành lại quyền lãnh đạo nước Úc, ứng cử viên đảng Lao Động Kristina Keneally đã để mất một chiếc ghế cực kỳ an toàn tại Fowler.