THÔNG BÁO: Quyết Định Của Phiên Họp Vừa Qua


Kính thưa:

Trong phiên họp ngày 05 tháng 3 năm 2022 vừa qua Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria đã quyết định như sau:

1). Hỗ trợ cộng đồng Ukraine, bằng cách vận động thành viên của cộng đồng chúng ta tham dự trong cuộc biểu tình do cộng đồng Ukraine tổ chức và quyết định gây quỹ để hỗ trợ họ sau này nếu cần thiết.

2). Gây quỹ hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Úc Châu.

Chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết và gửi đến quý vị sau

3). Về trụ sở ban giao thương mại của CSVN tại Brooklyn, cộng đồng sẽ phản đối bằng cách, viết thư cho hội đồng thành phố và cư dân địa phương để trình bày cho họ biết tại sao cộng đồng chúng ta chống trụ sở này. Đồng thời cộng đồng chúng ta sẽ tổ chức một buổi biểu tình trong ngày làm việc trong một ngày gần đây.

Hiện nay chúng tôi dự tính sẽ tổ chức buổi biểu vào ngày thứ Tư, 23 tháng 3 năm 2022 và chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết gửi đến quý vị sau.

4). Buổi văn nghệ ngày 30 tháng 4 không phải là ca sĩ từ Việt Nam sang nên Ban chấp hành cộng đồng đã liên lạc với ban tổ chức để yêu cầu họ đổi vào ngày khác và đã được ban tổ chức hứa là sẽ dời lại vào tháng 5.

Trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng tham dự, mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411 616 453.

Trân trọng kính mời.

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch, CĐNVTD-VIC