THÔNG BÁO: Lễ tưởng niệm lần thứ 4 cố tiến sĩ Rupert Neudeck – đổi lại cho đến tháng 7

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị Lãnh đạo các Hội đoàn, Đoàn thể,
  • Giới Truyền thông Báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Trước đây chúng tôi có ra thông báo kính mời quý vị cùng tham dự lễ giỗ cố thuyền trưởng Ruppert Neudeck.

Tại: The German Lutheran Trinity Church, 22 Parliament Place, East Melbourne

Ngày: Chủ Nhật, 30 tháng 5 năm 2021, vào lúc: 11 giờ sáng

Nay vì lệnh phong toả, chúng tôi xin thông báo đến toàn thể quý vị, buổi lễ này sẽ được đổi lại cho đến ngày 11 thang 7.

Mọi chi tiết và thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi, Nguyễn Văn Bon, 0411 616 453.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch – CĐNVTD-Vic

29-05- 2021