Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Kính Mời Tham Dự Buổi Họp của HĐTP Brimbank


Ngày 19/09/2022

THÔNG BÁO

V/V: Kính Mời Tham Dự Buổi Họp Của Hội Đồng Thành Phố Brimbank

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
  • Hội cựu quân nhân cùng toàn thể các gia đình quân binh chủng QLVNCH.
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức.
  • Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí.
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Trong khoảng thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng xin hội đồng thành phố Brimbank xét việc miễn tiền phạt cho cộng đồng cho phần xây dựng hạ tầng cơ sở ở Đền Thờ Quốc Tổ.

Chúng tôi được biết, hội đồng thành phố Brimbank sẽ họp vào tối Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022 và sẽ đi đến quyết định việc có miễn tiền phạt “Penalty Interest” hay không?.

Vì đây là quyết định quan trọng mà cộng đồng chúng ta cần sự hỗ trợ của hội đồng thành phố, nên chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham dự theo các chi tiết sau:

  • Vào lúc: 6g30 chiều
  • Ngày: Thứ Ba 20-09-2022
  • Tại: Brimbank Community and Civic Centre 301 Hampshire Rd, Sunshine, VIC 3021

Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0411 616 453.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Bon

Chủ tịch CĐNVTD-VIC

19-09-2022