Thông Báo: Chương Trình vận động Tu Bổ Bệnh viện Fairfield

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và quý Đồng Hương,

Bệnh viện Fairfield đã xây cách đây 32 năm và từ đó đến nay chưa từng được tu bổ một cách đúng mức, trong khi các bệnh viện khác được cấp hàng tỷ đô-la để tu bổ. Bệnh viện Fairfield cũng là nơi có rất nhiều bệnh nhân người Việt, đã không được cấp khoản tài trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu y tế của cộng đồng chúng ta, đặc biệt là khi so sánh với các bệnh viện khác.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW đang đồng hành cùng Hội Đồng thành phố Fairfield yêu cầu và vận động Chính phủ Tiểu bang NSW gấp rút cam kết để tu bổ tại Bệnh viện Fairfield. Và công bố các kế hoạch trong tương lai đối với bệnh viện này đến đồng hương. Kính mong đồng hương ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư này. Quý vị có thể làm theo mã QR dưới đây:

www.fairfieldcity.nsw.gov.au/FairfieldHospitalPetition

Trân trọng,
Paul Huy Nguyễn
Chủ tịch CĐNVTD NSW