Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Thông Báo: Buổi Lễ Thượng Kỳ Tại Hội Đồng Thành Phố Yarra


Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
  • Thành viên Hội Cựu Quân Nhân Victoria
  • Giới truyền thông báo chí,
  • Cùng toàn thể đồng bào.

Nhân dịp kỷ niệm Cộng Hòa Ngày Cựu Chiến Binh, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria sẽ tổ chức buổi Lễ Thượng Kỳ tại Hội Đồng Thành Phố Yarra.

Chi tiết của buổi lễ như sau:

Thời gian: Chủ Nhật 21-8-2022, lúc 10 giờ sáng.

Địa điểm: Collingwood Town Hall, 140 Hoddle St, Abbotsford Vic 3067

Mọi chi tiết xin liên lạc Anthony Trần số 0430 984 131.

Trân trọng kính báo và kính mời.

Trân trọng kính báo,

Nguyễn Văn Bon.

Chủ tịch CĐNVTD-VIC

10-8-2022