Thêm tài trợ cho việc ăn uống ngoài trời trên khắp Victoria

Các khu vực ăn uống ngoài trời phổ biến dành cho các nhà hàng, quán rượu và quán cà phê trên toàn tiểu bang sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt mùa thu COVIDSafe nhờ sự hỗ trợ thêm từ Chính phủ Victoria.

Bộ trưởng Chính quyền Địa phương Shaun Leane vào ngày hôm qua đã thông báo 22 Hội đồng Thành phố Địa phương sẽ nhận được một phần tài trợ trị giá $5 triệu đôla để tiếp tục và mở rộng các khu ăn uống ngoài trời và khu phần công viên, cũng như miễn lệ phí cấp phép và cắt băng đỏ cho các doanh nghiệp muốn thiết lập nhà hàng ngoài trời.

Trong số các Hội đồng Thành Phố nhận tài trợ có Maribyrnong, sẽ sử dụng $250,000 đôla để mở rộng một chương trình thành công gồm 24 công viên ở các vùng bao gồm Footscray và Yarraville và đến các khu vực trước đây chưa được hưởng lợi.

Một Hội đồng Thành Phố khác được hưởng lợi là Monash, sẽ sử dụng khoản trợ cấp $500,000 đôla để tiếp tục ăn uống ngoài trời tại Làng Mua sắm Pinewood và Hamilton Place ở Mount Waverley, ở Glen Waverley và tại Đường Haughton ở Clayton.

Khoản tài trợ mới cho các Hội đồng Thành Phố là một phần của Gói Ăn uống và Giải trí Ngoài trời trị giá $87.5 triệu đôla được phát hành vào tháng 9, cung cấp phần chia sẻ trị giá $29.5 triệu đôla cho các Hội đồng Thành phố trên toàn tiểu bang.

Trong số 22 Hội đồng Thành Phố nhận tài trợ, 13 Hội đồng Thành Phố ở nội thành Melbourne, 5 nằm trong khu vực hoặc vùng ven đô và 4 thuộc khu vực nông thôn.

Khoản tài trợ được ưu tiên cho các Hội đồng Thành Phố có nhu cầu cao về cơ sở hạ tầng ăn uống ngoài trời sau khi gia tăng sự bảo trợ cho các doanh nghiệp địa phương.

Gói Ăn uống và Giải trí Ngoài trời cũng tài trợ khoản tài trợ lên đến $5,000 đôla cho các doanh nghiệp để trả tiền mua dù, bàn ghế ngoài trời, màn hình và các thiết bị khác cần thiết cho việc ăn uống ngoài trời.

Để có danh sách đầy đủ các khoản tài trợ cho 22 Hội đồng Thành Phố, hãy truy cập localgovernment.vic.gov.au

Bộ trưởng Chính quyền Địa phương Shaun Leane nói: “Người dân Victoria đã yêu thích các khu vực ăn uống ngoài trời mà chúng tôi tài trợ trên khắp tiểu bang vào mùa hè này và thật tuyệt với khi chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ đó thông qua COVIDSafe vào mùa thu”.

“Các Hội đồng Thành Phố đã nhận sự ủng hộ của chúng tôi cho hoạt động ăn uống ngoài trời trong vài tháng qua và việc mở rộng này sẽ cho phép các chương trình phổ biến tiếp tục trên toàn tiểu bang, mang lại cho ngành khách sạn đẳng cấp thế giới của chúng ta sự thúc đẩy rất cần thiết.

“Các Hội đồng Thành Phố đã đóng góp chính cho nền kinh tế địa phương và chúng ta đang hỗ trợ họ cần để tạo việc làm và giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của chúng ta. (NQ)